Appen UCSF PRIME gav förbättring i motivation och humör för nyinsjuknade i schizofreni.

PRIME ger möjlighet att nå mål vad gäller hälsa, socialt umgänge, produktivitet och kreativitet - en slags beteendeaktivering.

Varje deltagare väljer ett långsiktigt mål och sedan ger PRIME dagliga tips hur det målet skall nås.

Via PRIME kan deltagarna få kontakt med en motivationscoach eller andra deltagare via messager, FaceTime eller telefon.

En randomiserad studie där 22 personer fick PRIME under 12 veckor.

Appen accepterades och förbättrade motivation, depression och självförtroende.

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

Appen finns endast för Iphone gratis på svenska här.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-08-22 17:02
Kanske inte viktigaste appen av alla. Viktigast är att förebygga återfall i psykos och hålla koll på psykossymptom. Sedan tror jag motionsappar är näst viktigast för att förbättra kognitionen.

Du har inte rätt att posta kommentarer