Det krävs en bred och långsiktig satsning för att utveckla och utvärdera digitala appar.

Vårdens professioner bör tillsammans med primär- och sjukhusvård, kliniska forskare, datavetare och regionala läkemedelskommittéer initiera utveckling och forskning såväl lokalt som nationellt.

Huvudmän, forskningsråd och myndigheter bör stå för finansieringen.

Läs mer i Läkartidningen.

En nordisk standard anses bättre för detta i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-08-05 15:28
Psykappar verkar bara användas en längre tid av 4 %. Antipsykotika däremot används av 10 gånger fler en längre tid. Att så få använder apparna begränsar deras användning liksom eventuella skadliga effekter.

Du har inte rätt att posta kommentarer