Sök efter typ av självhjälp

paranoia


Metakognitiv träning (MCT) är en ny behandling, som sägs ge bättre effekt mot vanföreställningar än antipsykotika och effekten varar länge.

Det fina med behandligen är att den sker ofta via dator och programmet är gratis och dessutom översatt till svenska.

Du behöver en dator med internet och sedan programmet Adobe Acrobat installerat.

Du kan ladda ner 8 moduler eller pdf-filer samt 2 regel pdf på denna hemsida.
Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2015-04-09 15:28
Sömn är viktigt för att undvika psykoser, vanföreställningar och paranoia. Sömnbrist ger sämre minne och under och efter psykosen är minnet också dåligt. Gissar att psykoser har med minnet att göra.

Idag säger man att man inte skall säga åt en person med vanföreställningar att de är felaktiga utan att man håller inte med att det är rätt. Jag undrar om det är rätt om man vet att man har en psykossjukdom, så vet man nog om att man kan få vanföreställningar och att det kan vara bra med ett påpekande om att psykos föreligger. En psykos går inte att tiga ihjäl.
Ready
#4 Ready 2015-04-07 20:24
Jag känner mig ovanligt fri från vanföreställningar för tillfället. Jag vet dock att det kan vända snabbt. Och jag är ganska tungt medicinerad.
Admin1
#3 Admin1 2015-04-07 15:52
Det brukar sägas ingen psykos utan vanföreställningar, så försvinner vanföreställningar, så borde psykosen försvinna också.

Det intressanta vore att undersöka om behandlingen minskar återfall i psykos. Kan göra det om vanföreställningarna minskar.

Dr Anne Olsen skriver i boken Illuminating schizphrenia att rädsla för ett beteende kan skapa just det beteende man är rädd för. Har märkt här att när en del får lite psykossymptom blir de väldigt rädda för att få psykos och ibland blir det inläggning för dem också. Så man skall inte vara rädd för att få psykos tror jag för man kan hamna i en ond cirkel med psykoser utlösta av ringa symptom.
Geta
#2 Geta 2015-04-06 16:41
Det känner inte jag igen.
Ready
#1 Ready 2015-04-06 16:36
Det är intressant hur snabbt man distanserar sig från psykisk sjukdom när man börjar må bättre. Detta trots grava problem i det förflutna. Hur svårt är det då inte för människor som aldrig haft psykisk sjukdom att förstå..

Du har inte rätt att posta kommentarer