Uppdaterad: 3 september 2018

schizofreni 

Att lära sig känna igen tecken på återfall i psykos är viktigast av allt. Alla får inte återfall för 25 % med schizofreni får bara en psykos i livet och kan leva nästan normala liv. Ha en psykos i livet som ditt mål.

Om antipsykotika är enda behandlingen, sjunker psykosrisken från 80 % till 40 %. Är du noga med att ta medicinen blir psykosrisken 20 % och depåinjektioner ger 20 - 30 % färre psykoser än tabletter. Bäst på att förhindra återfall är Clozapin/Leponex och depåinjektioner. Antipsykotika förebygger risken att få psykoser och den effekten är högst efter första psykosen och bara 3 % då. Ingen behandling kan ersätta antipsykotika för att förhindra återfall.

Psykosociala behandlingar kan sänka psykosrisken ytterligare till c:a 5 %.

Återfall orsakas oftast av att medicineringen med antipsykotika avbrutits på egen hand. Missbruk ökar också risken för återfall med 5 gånger. 75 % av de som får tvångsvård har missbruk. Långvariga tankestörningar tyder på hög risk för återfall i psykos och akut akatisi ökar också risken för återfall.

Psykoser orsakas oftast av miljön. Stress kan också trigga psykossymptom och psykoser. Om ens familj stressar, skäller och kritiserar kan psykosrisken fördubblas. Unga och nyinsjuknade har större risk för återfall än de som varit sjuka länge. Får du psykos kan felet vara på din miljö och inte dig.

Vid återfall kan symptomen öka långsamt under en månad hos 50 % och då märks försämringen, men det är svårare när psykossymptomen kommer plötsligt utan förvarning, vilket också kan hända. 70 % kan själv upptäcka att en psykos är på gång, men anhöriga upptäcker 93 %. Symptomen före återfall kan variera mellan individer och samma individ har ofta samma symptom innan återfall.

Sömnen krånglar ofta före ett återfall. Dygnet kan vändas och hög aktivitet råder under den vakna tiden.

Psykoser är bra att undvika för ju fler återfall desto längre tid tar det att återhämta sig. Första psykosen tar återhämtningen 6 månader, andra 12 månader osv.

Psykoser kan försämra förmågan att klara vardagen och göra att boendestöd eller gruppboende krävs. Förlust av hjärnceller kan också förekomma.

Var 6:e psykos leder till förlorad effekt av antipsykotikan.

Vräkning från bostaden kan ske efter hot eller störningar av grannar. Att köra bil under psykos kan ge indraget körkort.

Arbetsförmågan kan förloras, så att arbete blir omöjligt och psykos på jobbet kan ge problem på jobbet.

Självmordsrisken ökar flera gånger liksom risken att hota eller skada andra, vilket kan ge rättspsyk.

40 % av psykoserna sker hemma utan inläggning, som sker främst vid självmordsförsök (hot mot sig själv) eller hot mot andra. Är man  ensam och isolerad hemma kan nog en psykos undgå upptäckt.

Har jag tecken på återfall:  

 1. Orolig eller rastlös sömn

 2. Spändhet, rädsla eller oro

 3. Koncentrationssvårigheter

 4. Irriterbar eller hetlevrad

 5. Känsla av att inte klara av saker, svårt att sköta vardagsbestyr och intressen

 6. Känsla av trötthet eller avsaknad av energi

 7. Deprimerad eller nere

 8. Förvirrad eller förbryllad 

 Om alla dessa tecken har varat de två senaste veckorna och utgör nya eller förvärrade problem, kan det vara ett tecken på ett återfall. Testet heter Early Warning Scale av forskaren Max Birchwood.

På viska.se finns ett test baserat på ovanstående frågor, som heter Har jag risk för återfall i psykos? 

 

Självhjälp:

 • Om du misstänker återfall fråga dina anhöriga för de brukar vara bättre på att upptäcka återfall än vad man själv är. De missar bara 7 % medan du själv 30 %.

 • Tillbringa mer tid ensam, ha det tyst och lugnt hemma, avslappningsövningar, motion och försök att tillfälligt minska på arbetstiden är strategier, som används för att minska på stressen. Hjärnan blir överbelastad före psykos och mindre stimulans gör att den får vila och kan lättare fungera normalt sedan.

 • Fråga din läkare om vilken högre dos du skall ta om du tror att du är psykosnära. Tidig doshöjning kan ofta förhindra återfall i psykos.

 • Ta medicinen regelbundet, vilket minskar risken för återfall. Ger medicinen biverkningar, kontakta din läkare för råd! Sluta inte på egen hand! Är du noga med medicinen sjunker psykosrisken från 40 % till 25 %.

 • Dåligt närminne kan göra att medicinens glöms. Be då om depåinjektioner eller ApoDos dvs medicin i dospåsar av din läkare.

 • Undvik missbruk av alkohol och narkotika, som ökar risken för återfall med upp till fyra gånger. Sök hjälp hos vården om du har missbruk.

 • Varje person har ofta egna speciella symptom före återfall och du bör göra en lista över dem.

 • Se till att du fått de psykosociala behandlingar, som kan minska psykoser t.ex sjukdomshantering (IMR), familjeutbildning och familjeintervention.

 • Försök upptäcka saker, som utlöst dina återfall och försök undvika dem.

 • Minska och minimera stressen du utsätts för. Oväntade händelser brukar ge största stressen. Försök att förutse sådana saker innan de inträffar.

 • Undvik folk som kritiserar, skäller och stressar dig. Kan öka risken för psykos.

 • Oro och ångest kan kanske vara ett förstadium till paranoia. Försök minska på oro och ångest.

 • Kontrollera i FASS om dina läkemedel har sömnstörningar, psykos eller psykossymptom som biverkan. Högre doser av antikolinergika, som Akineton eller Pargitan kan ge psykos.

 

 Kontakta läkare:

 • Om du har tidiga tecken på psykos, så fråga om dosen av antipsykotika tillfälligt kan höjas, om läkaren inte redan lovat dig detta. Ju tidigare psykosen kommer under behandling desto bättre.

 • Om familjen stressar, skäller eller kritiserar dig be din psykiater om familjeutbildning och familjeintervention, vilket sedan halverar din risk för psykos.

 • Får du återfall ofta och nästan varje år diskutera med din psykiater varför så ofta. Antipsykotikan kan förlora effekten och då kommer återfallen tätare, miljön kan vara ogynnsam eller så glömmer du att ta medicinen fast du tror att du tagit den. En liten andel bryter ner läkemedel snabbt och behöver därför högre doser än normalt.

 

Framtida behandling:

Appen ClinTouch upptäcker tecken på återfall och rapporterar dem till din läkare.

En starkare KBT håller på att utvecklas som också minskar återfall i psykos.

Kommentarer   
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-04-26 21:31
Appen ClinTouch ser ut att ha förutspått sin egna psykos och stängt in sig i sig själv. hemsidan är icke nåbar. Ett digitalt sammanbrott?
Admin1
#2 Admin1 2015-11-19 19:43
Har förändrat och förbättrat layouten och tagit tecknen på psykos först eftersom kapitlet heter så.
Helene
#1 Helene 2014-08-24 17:22
få en massage hemma

Du har inte rätt att posta kommentarer