Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Vittrad Profilbild Vittrad - 6 timmar sedan

Det är en svart liten ruta längst till höger på sidan där det står "chattrum"

Vittrad Profilbild Vittrad - 6 timmar sedan

Äh, då skrotar vi den idén. Ska ta och sova. Godnatt på er ! :natti

Fantasio Profilbild Fantasio - 6 timmar sedan

Var trycker man för chatten?

Vittrad Profilbild Vittrad - 6 timmar sedan

Ingen!? :@

Vittrad Profilbild Vittrad - 6 timmar sedan

Har nog aldrig provat loka citron

Vittrad Profilbild Vittrad - 6 timmar sedan

Haha, det gick! Någon som vill prova att chatta i mitt hemliga chattrum?

idefix Profilbild idefix - 6 timmar sedan

Loka citron tycker jag smakar alldeles för mycket artificiellt smakämne, frågan är då om Loka päron är bättre?

Vittrad Profilbild Vittrad - 6 timmar sedan

Jaså man kan skapa lösenordskyddade chattrum i den skumma chatten.

Vittrad Profilbild Vittrad - 6 timmar sedan

Den privata chatten där man kan skriva till enskilda medlemmar är ju bra. Men den andra? Har aldrig fått något svar där.

Drummer Profilbild Drummer - 6 timmar sedan

Kära Belle det är bättre att du skriver i skriklådan än Chatten!

Skriklådan är bara för medlemmar

Caplyta, som innehåller lumateperon är nu godkänd i USA och kommer att finnas på apoteken där första kvartalet år 2020.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt.

Trötthet förekom hos 24 % jämfört med 10 % för placebo.

Muntorrhet hos 6 %, men 2 % hos placebo.

Glukos, kolesterol och viktökning var som placebo.

Läs mer hos Medical Daily.

Stesolid

Ger för djup sömn?

Antipsykotika och antidepressiva minskar din dödlighet

Ju mer bensodiazepiner personer med schizofreni fick desto större var risken att dö tidigare än normalt visar en svensk studie.

Bensodiazepiner skall enligt riktlinjer användas maximalt en månad, men i Sverige hade drygt 30 % av de med psykossjukdom bensodiazepiner i ungefär halv normaldos dvs 5 mg Stesolid eller 25 mg Oxascand varje dag i 5 år, som var studietiden.

Professor Tiihonen, som lett studien, säger att bensodiazepiner bör användas i en månad och sedan skall ångest behandlas med SSRI-antidepressiva (som verkar minska dödligheten).

Antipsykotika och antidepressiva gav 15 % till 40 % lägre risk att dö medan bensodiazepiner ökade dödligheten med ökande dos till maximalt 70 % ökad risk.

Dödligheten för alla med schizofreni i Sverige var 4,8 gånger högre än normalt. Vanligast dödsorsak i Sverige var hjärt-kärlsjukdom (33 %), cancer (17 %), lungsjukdomar (11 %) och självmord (10 %). Två andra studier har också funnit liknande överdödlighet för bensodiazepiner.

Studien omfattade 7 miljoner svenskar mellan 17 - 64 år och 0,34 % hade schizofreni av dem.

Läs mer hos Medscape (registrering krävs för att läsa artikeln).

Läs Abstract hos Am J Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2015-12-31 15:34
En intressant sak med bensodiazepiner är att man tror att mycket låga doser kan förbättra kognitionen vid schizofreni via effekt på FS-interneuron. Det går att se om man får effekt genom EEG mätning.
Citera
Admin1
#5 Admin1 2015-12-29 22:40
Han säger att ångest samt depression till viss del kan öka dödsrisken, men inte att det helt kan förklara den. Han rekommenderar SSRI-antidepressiva vid ångest i alla fall istället för bensodiazepiner. Antidepressiva minskade dödligheten trots att en del säkert får den mot både ångest och depression. Det talar för att bensodiazepiner ökar dödligheten. Tror att idag får de flesta antidepressiva mot ångest. Sedan är missbruksrisken förhöjd vid schizofreni och bensodiazepiner inte så bra av den anledningen.
Citera
Geta
#4 Geta 2015-12-29 19:04
Hjärt-kärlsjukdomar kan bero på ilska.
Citera
sirap
#3 sirap 2015-12-29 18:38
I abstracten står ju också "Since patients with anxiety and depressive symptoms may have a higher intrinsic risk of death, the finding for benzodiazepines may be attributable to some extent to residual confounding."

Det vill säga, som Tiihonen säger till Medscape, att det kan vara själva ångesten och depressionen som ökar hjärtkärlsjukdomar och död. Så det är inte helt glasklart att reda ut. Han säger väl mest att man ska vara försiktig vid förskrivning, och tolkat av mig som att det alltid bör vara ett mål att behandla grundproblemet (ångest, oro, sömnlöshet och depression) istället för att dämpa symptomen med benzo enbart.
Citera
Ready
#2 Ready 2015-12-28 20:24
Jag var fast i zopiklon träsket en lång tid och man hamnar då i en nedåtgående spiral som sakta bryter ned en.
Citera
Admin1
#1 Admin1 2015-12-23 20:00
Mycket intressant! Dödligheten kan öka 70 % hos 30 %. Det är ungefär 20 % om man slår ut det på alla. Dödligheten var 5 gånger högre, så 20 % minskning av det betyder ökning med 4 gånger dvs tar man bort benso så minskar dödligheten en hel del vid schizofreni.

Bensodiazepiner kan ge cirkulationskolaps hos de som nyss börjat med Clozapine. Men Clozapine liknar Seroquel och Zyprexa också. Alla dessa tre preparat är kemiskt lik bensodiazepiner. De här 3 preparaten utgör hälften av antipsykotikan i Sverige. Så kanske är det bensodiazepiner och dessa tre som är boven.

Intressant att bara 0,34 % hade schizofreni, men de under 17 år och över 64 år var borträknade. Det borde däremot minska siffran istället för att öka den, så 0,34 % är ganska lågt.
Citera
Lägg till kommentar