Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Senaste forumpostningar

Skriklåda

zoegas Profilbild zoegas - 28 minuter sedan

Har inte hört talas om henne

björk Profilbild björk - 33 minuter sedan

Irvine hette Ufot som gjordeanspråk på hennes själ

björk Profilbild björk - 34 minuter sedan

Det är lite som Kelly Clarkson(my december

zoegas Profilbild zoegas - 37 minuter sedan

redo för psyket

zoegas Profilbild zoegas - 38 minuter sedan

Sinead har flippat totalt. Knarkat

björk Profilbild björk - 41 minuter sedan

Förvisso hon bölade hon. Sinead o ConnerPå hennes framträdande i hyllning Concert så ville jag se för att jag var nyfiken då stängde pappa av abrupt.

zoegas Profilbild zoegas - 50 minuter sedan

Nja, Dylan har vunnit Nobelpris. Slipknot är garageband

björk Profilbild björk - 53 minuter sedan

Om man säger Slipknot me emlig emfas så kan man göra samma sak med Bob Dylan

zoegas Profilbild zoegas - 1 timme sedan

God morgon!!

Klanggedin Profilbild Klanggedin - 3 timmar sedan

Är hon en tjej, flicka, kvinna då?

Skriklådan är bara för medlemmar

Slumpvald nyhet

Näringsdryck vid mani
20.03.2014


mani

Forskning har visat att en aminosyradryck kan snabbt minska symptomen på akut mani.

Drycken består av grenade aminosyrorna valin, isoleucin och leucin, men saknar fenylalanin och tyrosin. Detta minskar mängden tyrosin i hjärnan och därmed dopamin, som orsakar manin antar man.

25 personer med mani fick slumpmässigt näringsdryck (60 g) eller placebodryck varje dag i en vecka förutom annan medicin.

På första dagen efter 6 timmar reducerades manisymptomen för de som fick näringsdryck med 90 poäng medan placebodrycken bara hade en reduktion på 30 poäng.

De som fick näringsdrycken hade en positiv effekt av behandlingen en vecka efter det att behandligen avslutats. Dessutom fler av de som fick näringsdryck skrevs ut före dag 15 än de som fick placebodryck.

För att se om effekten kvarstår även under längre tid måste ytterligare studier på över en vecka göras.

Kommentar:

Väldigt intressant, men fler studier krävs. En dylik behandling kan ges på svenska sjukhus, eftersom apoteken kan tillverka sådan näringsdryck, som inte kräver något tillstånd från Läkemedelsverket. Dylik behandling kan också vara tänkbar vid schizofreni, som inte får effekt av antipsykotika och där det inte finns påtagliga negativa symptom. En näringsdryck kan möjligen förvärra negativa symptom, eftersom låga dopaminnivåer tros kunna förorsaka det i vissa delar av hjärnan. En sådan här studie väcker naturligtvis också frågan i vilken utsträckning dieten kan påverka det psykotiska sjukdomsförloppet.

Källa:

A. Scarnà, H. J. Gijsman, S. F. B. Mctavish, C. J. Harmer, P. J. Cowen, och G. M. Goodwin
Effects of a branched-chain amino acid drink in mania
The British Journal of Psychiatry 182: 210-213 (2003)

Stesolid

Ger för djup sömn?

Antipsykotika och antidepressiva minskar din dödlighet

Ju mer bensodiazepiner personer med schizofreni fick desto större var risken att dö tidigare än normalt visar en svensk studie.

Bensodiazepiner skall enligt riktlinjer användas maximalt en månad, men i Sverige hade drygt 30 % av de med psykossjukdom bensodiazepiner i ungefär halv normaldos dvs 5 mg Stesolid eller 25 mg Oxascand varje dag i 5 år, som var studietiden.

Professor Tiihonen, som lett studien, säger att bensodiazepiner bör användas i en månad och sedan skall ångest behandlas med SSRI-antidepressiva (som verkar minska dödligheten).

Antipsykotika och antidepressiva gav 15 % till 40 % lägre risk att dö medan bensodiazepiner ökade dödligheten med ökande dos till maximalt 70 % ökad risk.

Dödligheten för alla med schizofreni i Sverige var 4,8 gånger högre än normalt. Vanligast dödsorsak i Sverige var hjärt-kärlsjukdom (33 %), cancer (17 %), lungsjukdomar (11 %) och självmord (10 %). Två andra studier har också funnit liknande överdödlighet för bensodiazepiner.

Studien omfattade 7 miljoner svenskar mellan 17 - 64 år och 0,34 % hade schizofreni av dem.

Läs mer hos Medscape (registrering krävs för att läsa artikeln).

Läs Abstract hos Am J Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2015-12-31 15:34
En intressant sak med bensodiazepiner är att man tror att mycket låga doser kan förbättra kognitionen vid schizofreni via effekt på FS-interneuron. Det går att se om man får effekt genom EEG mätning.
Citera
Admin1
#5 Admin1 2015-12-29 22:40
Han säger att ångest samt depression till viss del kan öka dödsrisken, men inte att det helt kan förklara den. Han rekommenderar SSRI-antidepressiva vid ångest i alla fall istället för bensodiazepiner. Antidepressiva minskade dödligheten trots att en del säkert får den mot både ångest och depression. Det talar för att bensodiazepiner ökar dödligheten. Tror att idag får de flesta antidepressiva mot ångest. Sedan är missbruksrisken förhöjd vid schizofreni och bensodiazepiner inte så bra av den anledningen.
Citera
Geta
#4 Geta 2015-12-29 19:04
Hjärt-kärlsjukdomar kan bero på ilska.
Citera
sirap
#3 sirap 2015-12-29 18:38
I abstracten står ju också "Since patients with anxiety and depressive symptoms may have a higher intrinsic risk of death, the finding for benzodiazepines may be attributable to some extent to residual confounding."

Det vill säga, som Tiihonen säger till Medscape, att det kan vara själva ångesten och depressionen som ökar hjärtkärlsjukdomar och död. Så det är inte helt glasklart att reda ut. Han säger väl mest att man ska vara försiktig vid förskrivning, och tolkat av mig som att det alltid bör vara ett mål att behandla grundproblemet (ångest, oro, sömnlöshet och depression) istället för att dämpa symptomen med benzo enbart.
Citera
Ready
#2 Ready 2015-12-28 20:24
Jag var fast i zopiklon träsket en lång tid och man hamnar då i en nedåtgående spiral som sakta bryter ned en.
Citera
Admin1
#1 Admin1 2015-12-23 20:00
Mycket intressant! Dödligheten kan öka 70 % hos 30 %. Det är ungefär 20 % om man slår ut det på alla. Dödligheten var 5 gånger högre, så 20 % minskning av det betyder ökning med 4 gånger dvs tar man bort benso så minskar dödligheten en hel del vid schizofreni.

Bensodiazepiner kan ge cirkulationskolaps hos de som nyss börjat med Clozapine. Men Clozapine liknar Seroquel och Zyprexa också. Alla dessa tre preparat är kemiskt lik bensodiazepiner. De här 3 preparaten utgör hälften av antipsykotikan i Sverige. Så kanske är det bensodiazepiner och dessa tre som är boven.

Intressant att bara 0,34 % hade schizofreni, men de under 17 år och över 64 år var borträknade. Det borde däremot minska siffran istället för att öka den, så 0,34 % är ganska lågt.
Citera
Lägg till kommentar