Det föreslagna tvånget i öppen psykiatrisk vård bör ersättas med att en god man utses i samråd med den enskilde.

Den gode mannen samverkar med ett nätverk kring patienten och med psykiatrin.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade måste ändras så att den omfattar alla personer med psykiskt funktionshinder.

Läs mer i Läkartidningen.

Lägg till kommentar