Hopplöshet

En studie på 414 personer med psykos under 10 år visade att hopplöshet kunde förutse självmordsförsök, som dock inte kommer omedelbart. Personer som rapporterade hopplöshet under första åren av studien hade större risk för självmordsförsök under år 4 - 6, men inte senare. Resultatet av studien föreslår att hopplöshet vid psykossjukdom ger information om risk för självmordsförsök både innan och efter självmordsförsök har skett. Läs mer hos GoodTheraphy.

Lägg till kommentar