Engelsk psykiater om schizofreni

England

En engelsk psykiatrer beskriver schizofrenins symptom och behandlingen.

Han säger nyinsjuknade ofta är rädda för inläggning för de tror den blir långvarig, men i verkligheten bara några veckor och sedan vistas man i hemmet utom vid återfall i psykos.

Antipsykotika är viktigaste behandlingen, men också utbildning om sjukdomen för att t.ex upptäcka tecken på psykos.

I Sverige är en person med schizofreni inlagd i genomsnitt 6 dagar per år och träffar en psykiater 1,4 gånger per år.

Läs mer hos Mail Online.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment