Fakta om schizofreni

Uppdaterad: 29 januari 2017 

Statistik är viktigt för att veta ungefär hur schizofrenin drabbar individer och hur vanligt olika saker, som inläggningar, arbete, tvångsvård och rättspsyk är. Utan statistik har man ingen aning om det och man kan få helt fel bild om vilken vård som ges. Bara 3,4 % med schizofreni får tvångsvård per år och bara 1 % sitter på rättspsyk. 

Fakta om schizofreni i Sverige

Antal med schizofreni (35 000-)40 000
Andel av befolkningen med schizofreni (prevalens) 0,45 (-0,75) %
Ant. årligt insjuknade: 1000-1500
Andel som ej får effekt av neuroleptika1: 20,00%
Antal i hela Sverige som får LSS-stöd3: 2700
Ensamstående5: 70-75 %
Andel som använder neuroleptika5: 81-86 %

Psykosregistret i Sverige 

Psykosregistret har 14 390 patienter i Sverige, som årligen följs, varav 60 % har schizofreni och sedan resten har andra psykossjukdomar varav 6 % har dessutom också autismdiagnos. Psykosregistret ger information om nuläget och är antagligen säkrare än andra källor för att antalet är så stort. Dessa siffror är från Årsrapporten 2015.

 

Boende:

 

Eget boende 55 %
Eget boende med stöd 25 %
Gruppboende 20 %
Sysselsättning:

 

Ingen sysselsättning 55-60 %
Arbete mer än 50 %

8 %

Hemmavarande barn:

 

Kvinnor 4 %

Män

2 %
Läkemedel för nyregistrerade:

 

Antipsykotika 94 %
Ångestdämpande 45 %
Antidepressiva 34 %
Stämningsstabiliserare 15 %
Alla i registret:

 

Depåinjektioner 30 %
Ett antipsykotika 45 %
Två antipsykotika 20 %
Tre antipsykotika 4 %
Mer än tre antipsykotika 1 %
Läkemedelsbiverkningar:

 

Allvarliga 1 %
Medelsvåra 8 %
Lindriga 14 %
Fetma 41 %
Missbruk:

 

Kvinnor 2 %
Män 6 %
Funktionsförmåga (GAF):

 

Inga/lindriga problem 20-25 %
Medelsvåra 55-58 %
Allvarliga 21 %
Andel med suicidförsök årligen: 2 %
Ej inlagda under 12 månader: 83 %
Inlagda 1-30 dagar under 12 månader 8 %
Inlagda 31-90 dagar under 12 månader 6 %
Inlagda mer än 90 dagar under 12 månader 3 %
Psyksociala insatser som % andel fått:

 

Familjeutbildning 2 %
Familjeintervention 8 %
Anpassat föräldrastöd 50 %
Individuell KBT 6 %
Socialfärdighetsträning (ESL) 5 %
IPS-modellen för arbete 1 %


Tvångsvård (LPT), rättspsykiatrisk vård (LRV), öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (2015)

Från Socialstyrelsens databas för Psykiatrisk tvångsvård.
% talen är beräknad på 40 000 personer med schizofreni i Sverige.

Tvångsvård (LPT) 1389 3,4 %
Rättspsykiatrisk vård (LRV) 393 1 %
Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) 438 1 %
Öppen rättspsykiatrisk vård 147 0,4 %

Att 3,4 % får tvångvård årligen innebär att det krävs 30 år för att säkert få tvångsvård en gång. 1 % får rättspsyk så det tar 100 år för att du skall få sådan vård. Ganska små chanser. Men sedan 75 % som får tvångsvård och rättspsyk har missbruk, så har du inte det minskar risken ännu mer. 

Hur stor vårdkonsumtion vid psykotisk sjukdom i Sverige 20076

199 personer med schizofreni, schizoaffektiv eller vanföreställningssyndrom.
Direkta samt indirekta kostnader för samhället beräknades.

Inlagda 6,4 dagar
Läkarbesök 1,4
Sköterskebesök 18,6
Kuratorbesök 1,2
Annan personal 6,3
Medelkostnad per person 578000 kr

Källa:

1. Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF)
Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, kliniska riktlinjer för utredning och behandling. SPRI, Stockholm (1996)

2. Svedberg B., Mesterton A. och Cullberg J.
First-episode non-affective psychosis in a total urban population: A five-year follow-up.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36, 332-337 (2001)

3. [Barmhärtighets Sveriges sista handikappgrupp]
Rapport från Schizofreniförbundet, (2003).

4. Vård och stöd till patienter med schizofreni - en kunskapsöversikt
Socialstyrelsen (2003)

5. Schizofreni - kliniska riktlinjer för utredning och behandling.
Svenska Psykiatriska Föreningen (2010)

6. Hjortsberg C, Helldin L, Hjärthag F & Löthgren M.
Från IHE 2010 och finns här.

7. Ekman M, Granström O, Omérov S, Jakob J och Landén M.
Läkartidningen 2014.
Läs artikeln här

0
0
0
s2smodern

Kommentarer   

#7 Admin1 2017-01-27 19:49
Deprimerande låga siffror för psykosociala behandlingar, som oftast 1 - 5 % får. Väldigt dåligt eftersom familjeutbildni ng och familjeinterven tion halverar psykoser. Någon annan än psykiatrin måste ta över kursverksamhete n, som psykosociala behandlingarna är.
Citera | Anmäl till administratören
#6 Ready 2017-01-26 20:55
I Sverige så löser man alla problem med ännu ett register.
Citera | Anmäl till administratören
#5 santaclaus 2014-11-30 07:07
välkommen!
reiki psykoser
diagnoser
väldokumenterade fall
gestaltterapi
handpositioner
socialtjänsten barn & familjegruppen
psykiatri
landsting/kommun
a.a histora
mvh alkohol-&drogte rapeut
Citera | Anmäl till administratören
#4 Admin1 2014-08-12 23:03
Det är inte begravningen du tänker på som de flesta tror utan för att få sociala kontakter och att det är gratistjänst för kommunen, som annars har ett ansvar att hålla os sysselsatta. :-)
Citera | Anmäl till administratören
#3 Geta 2014-08-12 21:41
De borde också ta med kyrkornas insatser. Det är dit vi skickas som sista instans.
Citera | Anmäl till administratören
#2 Admin1 2014-08-12 20:48
Tabellerna har utökats med det intressantaste Vårdkonsumtione n i bl.a form av läkarbesök och dagar inlagda per år :-)
Citera | Anmäl till administratören
#1 Geta 2014-08-11 18:15
2700 av 35000 får LSS-stöd. Det är inte många, då schizofreni anses vara en av de mest handikappande sjukdomarna.
Citera | Anmäl till administratören

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera