schizofreni

Det är vanligt att man avbryter antipsykotikamedicineringen på egen hand vid schizofreni.

Oddsen att det skall sluta väl är mycket liten.

Efter ett år har 80 % fått återfall i psykos och efter 2 år är motsvarande siffra hela 96 %.

För nyinsjuknade har de med missbruk och en långvarig obehandlad psykos innan större risk för att avbryta sin medicinering än andra.

Läs mer i Psychiatric Services.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-02-04 22:39
Jag har nästan hela tiden använt låga doser och det har gått bra. Tror att mer flexibel dosering skall finnas, där man doserar tillfälligt högre för att förebygga psykos. Jag tror att man skall dosera tillfälligt högre vid sömnproblem som ofta föregår en psykos.

Jag tror att antipsykotikas psykosförebyggande effekt är viktigast, därför psykoserna leder till inläggningar och funktionsförluster.

Just den detaljen måste studeras mer, men det görs för nya antipsykotika t.ex Latuda verkar vara bättre på att förebygga psykoser än Seroquel.

Lindrigare psykossymptom är inte så lätta att medicinera bort för antipsykotika har bäst effekt, när man är dunderpsykotisk. Det är då man märker en klar skillnad mot sockerpiller.
Ready
#2 Ready 2015-02-04 20:57
Att jag ska ha medicin betvivlar jag inte. Frågan är vilken dos som är lämplig.
Admin1
#1 Admin1 2015-02-03 18:00
Egentligen är det självklart att nästan alla får psykos, när de avbryter antipsykotikamedicineringen för det är få som tillfrisknar från schizofreni och det är bara 14 % som återhämtar sig enligt SBU.

Men det går att minska återfallen i psykos med depåinjektioner och psykosociala behandlingar. Det finns också terapier mot att man inte skall avbryta medicineringen sk adherensterapi. Sedan kan den nya starkare KBT:n mot psykoser troligen minska psykoserna.

Metakognitiv träning har starkare effekt mot vanföreställningar än antipsykotika. Kanske kan den förebygga vanföreställningar också och då kan återfallen minskas ytterligare för ingen psykos utan vanföreställningar.

Du har inte rätt att posta kommentarer