En utvärdering (metaanalys) av drygt 200 kliniska tester av antipsykotika har gjorts för att utröna, vilket antipsykotika som är bäst och hur biverkningarna är.

Clozapine hade bäst effekt av alla antipsykotika, men det var inte vinnare vad gäller biverkningar, men jämförelserna med Clozapine gällde bara gamla antipsykotika och inte nyare preparat.

15 olika antipsykotika utvärderades och alla hade bättre effekt än placebo. Solian, Zyprexa och Risperdal var mer effektiva än resten av preparaten utom Invega och zotepin.

Små men tydliga skillnader fanns mellan olika antipsykotika, så det finns skillnader mellan preparaten och de är inte alls samma sak som sagts tidigare.

Skillnaderna var större vad gäller biverkningar än effekten. Alla utom Haldol, Zeldox och Latuda gav viktökning. Zyprexa var värst följd av zotepin. Clozapine gav minst extrapyramidala biverkningar följt av Serdolect, Zyprexa och Seroquel. Värst var zotepin, Haldol och Hibernal.

Bara Solian, Invega och Serdolect var inte tröttande.

Bara Abilify, Seroquel, Hibernal och Sycrest höjde inte prolaktin. Värst var Risperdal och Invega.

Bara Abilify, Invega, Latuda och Sycrest förlängde inte QTc-tiden, vilket ger mindre risk för hjärtpåverkan.

Solian, Zyprexa, Clozapine, Invega och Risperdal hade minst behandlingsavbrott, vilket tyder på att de tolereras bättre än andra preparat.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
rebbe
#5 rebbe 2013-07-30 15:16
Det verkar vara mycke läkemedels reklam från psykologhål. Dopamin minskande pepparat är ett rent skit det finns ingen positiv effekt alls. förutom för just psykologerna får sin effekt på patienterna det vill säga att sakta bryta ner dom. skulle dopamin ha effekt på dessa sjukdomar så skulle varenda fotbollsspelare i landslaget liga på psyk dessutom går den att mäta precis som sätralin och andra psykmedecin. Fmri kan med exakthet tala om halten i hjärnan av dopamin. sätralin kan mätas med vanligt blodprov! Puss på dig granne msd!
Admin1
#4 Admin1 2013-07-20 19:09
Det verkar som om man inte jämfört Clozapine med Zyprexa, Risperdal osv, så man vet inte exakt tydligen hur bra Clozapine är i jämförelse med dem. Clozapine anses dock bättre än dem, men tvåa verkar Zyprexa vara.
Ready
#3 Ready 2013-07-20 18:53
Mår man bättre på Clozapine än på Zyprexa?
Admin1
#2 Admin1 2013-07-20 17:44
Det verkar vara så, även fast de antagligen är de som har mest problem som får Clozapine. Vet en som började jobba efter det han fick Clozapine.
Ready
#1 Ready 2013-07-20 16:42
Det intrycket jag fått är att de som går på Clozapine mår ganska bra, men det kanske är felaktigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer