En intressant ljudvideo (1,5 timme) hos Schizophreniaforum.org med föredrag och diskussioner. Första 15 minuterna är intressantast.

35 % får inte effekt av antipsykotika efter 5 år (men nästan alla i början).

Vid första psykosen, så minskar antipsykotikan negativa och kognitiva symptom, men ej senare.

Första återfallet gör en återställd efter 4 veckor, nästa återfall tar det 8 veckor osv.

Det verkar som psykoserna under de första 5 åren framkallar hjärnförändringar.

Antipsykotika påverkar inte vardagsfunktion, kognitiva och negativa symptom.

Att inte avbryta medicineringen förbättrar inte vardagsfunktionen.

Kognitiv adaptionsterapi (CAT) (kringgår kognitiva besvären) förbättrar funktionsförmåga utan att förändra kognitionen.

Vardagsfunktionen påverkas till 50 % av kognition.

Om motivation och kognition kan förbättras tror man att nyinsjuknande kan hämmas. Social isolering är viktigaste faktorn för att nyinsjukna i psykos.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Ready
#3 Ready 2014-11-24 23:08
Det har nog varit med 2-4 års mellanrum. Men nu är det ett tag sedan.
Admin1
#2 Admin1 2014-11-24 21:48
Hur ofta har du haft psykoser? Det normala är vart 2-4 år. Man kan få psykos fast man tagit medicineringen helt korrekt. Miljöfaktorer som stress och trauman kan utlösa psykoser t.ex
Ready
#1 Ready 2014-11-24 20:01
Jag har alltid tagit neuroleptika, men ibland har jag haft för låg dos vilket gett psykos.

Du har inte rätt att posta kommentarer