Har du problem med smärta kan kanske Olanzapin vara bra

Att lägga till Zyprexa/Olanzapin mot smärtor, där vanlig smärtbehandling ger dålig effekt kan minska smärtorna visar en ny litteraturstudie.

Olanzapins effekt mot smärtor kan bero på en morfinlik effekt, eftersom i djurförsök har den smärtstillande effekten hämmats av morfinblockeraren naloxon.

Olanzapin kan kanske också minska smärta via minskning av adrenalin och nordrenalin, som kan öka smärtan.

Olanzapin hade effekt mot fibromyalgi och huvudvärk/migrän. Risperdal, Seroquel, Zeldox och Abilify, som det också fanns studier på, verkade inte ge smärtstillande effekt.

Forskarna tror att de som har psykisk sjukdom, som depression eller ångest, får bäst smärtstillande effekt.

Läs mer hos Medscape (medlemskap krävs för att läsa artikeln)

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-02-24 14:36
Svårt att tro att Zyprexas opiateffekt skulle stilla smärta, eftersom oftast har ju den typ av smärtstillande inte givit effekt, när man får Zyprexa. Det måste vara någon annan effekt, men ej dopaminblockering, eftersom andra nyare antipsykotika inte gav smärtstillande effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer