En ny studie på Xeplion depåinjektion (effekt en månad)  till nyinsjuknade i schizofreni visade att 96 % slapp inläggning på grund av psykos under ett år.

Studien omfattade 90 personer mellan 18-29 års ålder.

De som inte får depåinjektion utan tabletter återfaller 3,5 % per månad i psykos (42 % per år).

De som avbryter medicineringen med antipsykotikatabletter återfaller 11 % per månad i psykos.

91 % hade också en klinisk förbättring efter 12 månader. 

Depåinjektioner injektioner till nyinsjuknade kan vara bra för att få bättre kontroll på symptomen och ge färre psykoser, som kan ge sjukdomen ett lindrigare förlopp och skapa bättre förutsättningar för återhämtning.

Läs mer hos ThePharmaLetter.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-04-08 20:20
Det finns andra studier på nyinsjuknade och depåinjektioner, som pekar på samma sak. Om nyinsjuknade medicinerar rätt blir det bara 3 % psykos per år enligt tidigare forskning. Det vore nog bra att erbjuda depåinjektioner till nyinsjuknade. De som har bara en psykos och det är 20 % kan ofta leva ganska normala liv. Idag mår ofta de nyinsjuknade bra, men sedan kommer psykoserna med inläggningar mm och funktionsförluster. Ingen bra start med inläggningar och behandlingshem samt att 20 % förlorar effekten av antipsykotika. En fördel med Xeplion är också att effekten kvarstår i 6 månader. 20 % brukar avbryta depåinjektionerna, men de har då ett psykosskydd i 6 månader.

Idag kan man säga att depåinjektioner ges när det är försent och kanske när man saknar sjukdomsinsikt eller fått kognitiva förluster så att man inte klarar av medicineringen själv. Idag får 30 % depåinjektioner i Sverige vid schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer