Att ge samma antipsykotiska läkemedel i depåinjektion framför tabletter verkar minska risken för att återinsjukna i psykos med 20-30 %, enligt nya fynd på svenska patienter.

Ett undantag var klozapin (Leponex/Clozapine) tabletter som var jämförbar med depåinjektioner.

Risken för utebliven behandlingseffekt nästan halverades när depåinjektioner eller Leponex jämfördes med dagens vanligaste tablettbehandling med olanzapin/Zyprexa.

Läs mer i Dagens Medicin.

Högst risk för psykos var för Fluanxol, Quetiapin/Seroquel och Peratsin (Trilafon) tabletter.

Läs om samma artikel i Healio.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2017-07-27 12:20
The Mental Elf skriver om studien och tycker att nyinsjuknade skall få depåinjektioner:
https://www.nationalelfservice.net/treatment/antipsychotics/should-people-with-schizophrenia-be-offered-depot-antipsychotics-as-first-line-treatment/
Admin1
#3 Admin1 2017-06-17 18:22
Schizophreniaforum.org berömmer studien:
“This is a landmark study,” wrote John Kane, of Zucker Hillside Hospital in Glen Oaks, New York, in an email to SRF. “It is a very important report with several methodological strengths. The fact that it draws on a nationwide database is important in eliminating missing data, and the fact that each subject serves as his or her own control eliminates the selection bias seen in some cohort or naturalistic studies.”

http://www.schizophreniaforum.org/news/clozapine-and-long-acting-injectable-antipsychotics-best-schizophrenia-relapse-prevention
Geta
#2 Geta 2017-06-08 18:34
Nissegossen är ett perfekt fall som fått injektioner väldigt länge och har under tiden inte varit inlagd.
Admin1
#1 Admin1 2017-06-08 18:29
Att ge nyinsjuknade depåinjektioner är nog viktigast för att minska psykoser och också minst halvera risken att antipsykotika-effekten förloras. För nyinsjuknade är psykosrisken bara 4 % per år om medicineringen är perfekt. Det blir väldigt få psykoser då för nyinsjuknade. Men familjeutbildning och familjeintervention halverar psykoser, så de är effektivare än depåinjektioner.

Du har inte rätt att posta kommentarer