Vid tidig schizofreni gavs upp till 800 mg amisulprid (Solian), men de som efter 4 veckor inte var i remission (44 %) fick endera fortsätta med amisulprid eller fick 20 mg Olanzapin i 6 veckor.

45 % av de som fick amisulprid i 6 veckor fick remission medan 44 % av de med olanzapin.

Av de 40 som inte var i remission efter 10 veckor fick 28  clozapine upp till 900mg/dag i 12 veckor och då fick 5 av 28 remission.

Det räcker med att ett antipsykotikum inte givit remission för att clozapin skall ges anser artikelförfattarna tidigare sades två olika antipsykotika.

Läs mer i Lancet Psychiatry.

Läs PsykosR:s nyhetsbrev från augusti.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-09-10 19:58
Remission är minst 6 månader av inga eller milda symptom, som inte stör personens beteende och som inte kan ge schizofrenidiagnos.

66 % fick remission av amisulprid eller Solian, men bara 1 % av klozapin, så det var 67 % som fick remission totalt. Ganska bra siffra för normalt brukar 36 % vara i remission.

Du har inte rätt att posta kommentarer