Stockholms Läns Landstings Läkemedelskommitté har kommit med de nya läkemedelsrekommendationerna för 2005 i den s.k. Kloka Listan.

För år 2005 så förs Zyprexa upp bland rekommenderade antipsykotika som nytt preparat.

Detta beslut kommer säkert att kritiseras p.g.a. Zyprexas risk för viktökning.

 Källa: Janus webb

Du har inte rätt att posta kommentarer