Efter återfall så är det så att effekten av antipsykotika kommer långsammare.

Ju fler återfall desto större risk att antipsykotikaeffekten uteblir.

Men en liten grupp kanske 10 % får inte återfall om medicineringen avbryts.

50 % av inläggningarna inom psykiatrin kan vara orsakad avbruten medicinering.

Depåinjektioner har fördelen att man säkert vet när medicinen inte tagits.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-03-29 15:21
Jeffrey Lieberman är en av världens främsta psykiatrer och har varit ordförande för de amerikanska psykiatrerna. Men de nämner inte att Clozapine har lika få medicinavbrott som depåinjektioner. Troligen därför att Clozapine har bättre effekt än andra. Inte omöjligt att det kan komma ny teknik med tablettkedjor på 600 tabletter, som man sätter in i magsäcken och sedan frisätts läkemedlet där.https://www.lifesciencesweden.se/article/view/654314/godishalsband_inspirerade_till_ny_lakemedelsteknik

Du har inte rätt att posta kommentarer