Allt tyder på att pågående antipsykotisk medicinering är avgörande för att undvika återfall vid schizofrenispektrumstörningar, men evidensbaserade rekommendationer för valet av preparat är otillräckliga.

Även om antipsykotika i tabletter ofta rekommenderas i första hand av praktiska skäl, är depåinjektioner ett viktigt alternativ för att ta itu med följsamhetsproblem från början av sjukdomen.

Mer än 50 % har långvariga, tillfälliga symtom på psykos och cirka 20 % har kroniska symtom och funktionsnedsättning.

En metaanalys har gjorts av 92 olika studier och är världens största.

Högsta tillförlitliga bevis för förebyggande av återfall i schizofrenispektrumstörningar har olanzapin, aripiprazol (Abilify) och paliperidon (Invega), som finns både i tablettform och depåinjektion.

Läs mer hos World Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2022-05-21 19:20
Enklast är väl att en grupp inom psykiatrin får personal och medel för psykosociala behandlingar och jobbar enbart med detta.
Schizofreni
#5 Schizofreni 2022-05-21 17:58
Hmm. hur ska man komma tillrätta med detta? Dvs se till att personer med schizofreni får bästa möjliga vård och behandling oavsett vem som organiserar verksamheten?
Admin1
#4 Admin1 2022-05-21 17:37
Det finns utvärderingar av andra psykosociala behandlingar och Socialstyrelsen har gjort utvärderingar av dem också. Problemet med andra behandlingar än läkemedel är att de ställer andra krav på psykiatrin, som är organiserad för att ge mediciner och inte kursverksamhet.
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-05-21 17:30
Javisst så sker psykosociala behandlingar i annat sammanhang

Men ett verklig utvärdering av Schizofreni och schizofrenivården måste innehålla alla kända metoder med värde för att underlätta för de med schizofreni för att kunna ingå i en vetenskaplig utvärdering av vad som är bra vid schizofreni. Tyvärr verkar det vara pengadrivningen i farmakologin som styr att just denna metodik utvärderas framför all annan metodik & pedagogik när det gäller schizofreni. Håller du med om det?
Admin1
#2 Admin1 2022-05-21 17:07
Här studerades bara medicinernas effekt, men innan detta var det lite oklart, vilka antipsykotika, som var bäst mot återfall. Nu verkar aripiprazol vara bäst och många får det också. Men sedan symptomlindring är en annan effekt egentligen. Men det finns andra effekter mot andra symptom vid schizofreni, som återstår att undersöka t.ex ångest och depression. Psykosociala behandlingar sker i annat sammanhang.
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/schizofreni/
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-05-20 19:38
Tunga studier & bra data för farmakognostisk intervention, men vart är de jämförbara metodikerna som tex undervisning för självinsikter om tillståndet etc?

Du har inte rätt att posta kommentarer