Att få en psykiatrisk diagnos är en omvälvande erfarenhet, som kan ge psykologiska reaktioner i form av såväl förnekande som uppgivenhet.

Inte sällan försvårar dessa reaktioner behandlingen och återhämtningen.

I coachningprojektet vid Norra Stockholms psykiatri pågår ett försök med att låta personer med bipolär sjukdom som återhämtat sig coacha nyinsjuknade i samma sjukdom.

De coachade upplevde överlag metoden som positiv och att den gav något som traditionell sjukvård har svårt att ge.

Coacherna stötte på en del svårigheter och etiska problem.

Coachning förefaller vara ett tillskott i den psykiatriska vården, men metoden behöver utvecklas och utvärderas vidare.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Helene
#1 Helene 2014-05-10 13:06
tills den faller ihop själv

Du har inte rätt att posta kommentarer