Transkraniell direkt-strömstimulering (tDCS) är en behandling som kan ge signifikanta och långvariga fördelar hos personer med schizofreni med röster, som antipsykotika inte ger effekt mot enligt en ny studie.

Forskarna fann att rösterna minskade i genomsnitt med 31 % i en studie med placebokontroller och effekten varade i upp till 3 månader och också några andra schizofrenisymptom minskade.

Denna behandling verkar vara bättre än TMS och kan också i framtiden troligen ges i hemmet och av personerna själva.

Läs mer i Medscape

Du har inte rätt att posta kommentarer