Kognitiv beteendeterapi, KBT, används redan i dag som stöd till antipsykotisk läkemedelsbehandling.

En ny brittisk pilotstudie i Lancet visar att KBT även har effekt hos patienter som av olika anledningar inte tar läkemedlen.

Läs mer i Dagens Medicin.

The Mental Elf, som är seriös, är lite tveksam till denna undersökning och har en bra och kritisk analys.

Att de var kritiska var bl.a för att en utvärdering nyligen visade att KBT vid schizofreni saknade effekt.

Läkartidningen har en artikel, som är kritisk och avvaktande med tal om lätt förbättring bara hos inte så sjuka. 

 

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2014-04-20 14:49
The Mental Elf har en till artikel om detta:

http://www.thementalelf.net/publication-types/meta-analysis/is-the-dodo-finally-dead/
Admin1
#5 Admin1 2014-02-26 18:23
Här finns en lång artikel om denna studie, som är kritisk också:

http://blogs.plos.org/mindthebrain/2014/02/25/much-ado-little-lancet-study-cognitive-therapy-persons-unmedicated-schizophrenia/
Geta
#4 Geta 2014-02-11 16:59
Det kan ju till och med vara positivt att ha kontakt med en "sprutmadam" var fjortonde dag.
Admin1
#3 Admin1 2014-02-11 15:02
Läkartidningen skriver:

De aktuella resultaten är intressanta men det gäller att vara noga med vilka slutsatser man drar. I en kommentar till artikeln som presenteras i Lancet under rubriken »Cognitive therapy: at last an alternative to antipsychotics?« konstateras att studien endast inkluderat psykospatienter med relativt milda besvär. Svårare patienter, däribland de som vårdas inneliggande på avdelning, har inte inkluderats. Dessutom lyfts fram att studien inte haft någon jämförelsegrupp som fått andra terapeutiska eller psykosociala insatser vid sidan av just KBT. Det är inte orimligt att den omfattande kontakten med terapeuten, 26 möten, hade en positiv påverkan på patienterna och att denna effekt hade noterats även utanför ramarna för KBT. Det är således viktigt att notera att studieresultaten inte ska tolkas som att KBT alltid kan ersätta antipsykotisk medicinering vid psykos/schizofreni.
Admin1
#2 Admin1 2014-02-10 17:35
Problemet är att den KBT, som de använde antagligen inte har effekt, som en utvärdering av alla KBT-studier alldeles nyligen kom fram till. De undersökte 34 olika studier, så det var ett stort material.

De skriver så här:
Cognitive-behavioural therapy has a therapeutic effect on schizophrenic symptoms in the ‘small’ range. This reduces further when sources of bias, particularly masking, are controlled for.

De som skrev denna artikel har försökt att få bort KBT från rekommenderade behandlingar vid schizofreni.
Vatten
#1 Vatten 2014-02-10 17:07
Studien som presenteras i The Lancet (www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2962246-1/fulltext) sammanfattar sina rön som:

Interpretation
Cognitive therapy significantly reduced psychiatric symptoms and seems to be a safe and acceptable alternative for people with schizophrenia spectrum disorders who have chosen not to take antipsychotic drugs. Evidence-based treatments should be available to these individuals. A larger, definitive trial is needed.

Du har inte rätt att posta kommentarer