arbetsförmåga

Schizofreni nedsätter arbetsförmågan och därför har IPS-modellen införts, där de med schizofreni, som vill arbeta får ett arbete samt en stödperson, som hjälper till att klara jobbet. (30 % kan arbeta med IPS-modellen och 15 % utan).

För de som behöver ytterligare chans till arbete finns nu kognitiva träningsprogrammet Thinking skills for work.

Forskarna som tagit fram detta trodde att arbetsoförmågan orsakades av dåligt närminne och dålig koncentrationsförmåga.

Programmet består av samtal med en expert på kognition och kognitiv träning med dator.

Specialisten försöker hitta strategier för att förbättra kognitionen samt för att kompensera brister.

En grupp, som fick det nya kognitiva träningsprogrammet plus IPS arbetade 60 % efter 2 år, medan bara 36 %, som enbart fick IPS.

De med det nya programmet jobbade mer och hade också dubbelt så hög inkomst som de med IPS enbart.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2015-09-02 13:18
Här har samma forskare gjort en studie till på personer, som inte kom i arbete med supported employment, men om de fick kognitiv träning i form av Thinking Skills for work, så kunde 60 % arbeta.

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2015.14030374
Admin1
#5 Admin1 2015-06-10 20:44
Det gäller att nyinsjuknade får så få psykoser, som möjligt. Kanske behöver de flesta depåinjektioner i alla fall de första 5 åren.

Sedan behöver de alla psykosociala behandlingar också för att få maximal effekt. Med psykosociala behandlingar kan man kanske sänka antipsykotika doserna något.

Det lustiga är att det påstås att initialt har antipsykotika effekt mot negativa och kognitiva symptom, men ej senare. Kanske är det senare psykos, som släcker den effekten, men jag vet ej.

Det är inte omöjligt att denna behandling kan användas för andra psykiska sjukdomar med nedsatt arbetsförmåga t.ex vissa bipolära.
Geta
#4 Geta 2015-06-10 19:41
Jag tror att man till en början ska satsa på att man ska klara att leva ett så självständigt liv som möjligt, så att hjälpbehovet minskar.
Admin1
#3 Admin1 2015-06-10 17:36
Citerar Geta:
Arbetsoförmågan beror på mobbning och diskriminering. Det är inte många som kan acceptera en schizofren arbetskamrat.


Visst är det som du säger, men större krav ställs på lokala skyddsombud samt också på mobbningsfria arbetsplatser. Tyvärr jobbar inte lokala skyddombud mot mobbning här krävs förbättringar.
Admin1
#2 Admin1 2015-06-10 17:33
Väldigt intressant, eftersom i Sverige står arbetsoförmåga för 60 % av samhällets kostnader för schizofreni (c:a 700000 kr per individ och år). I Sverige arbetar idag 15 % och om 60 % arbetar blir det stor skillnad i kostnad. Men säkert inte bara minskar kostnaderna för sjukersättning om 60 % arbetar utan också vårdkostnaderna, eftersom om man jobbar hinner man inte vara sjuk. Tror att detta kan utvecklas ytterligare med översyn av medicinen. Abilify kan vara bra för de som vill jobba, men kanske inte Zyprexa och Seroquel, som har antikolinerga effekter, som kan försämra närminnet.

En annan grupp som kan ha nytta av bättre tankeförmåga är de på gruppboenden. Om de får bättre tankeförmåga kan de delvist i alla fall slippa gruppboende, där en plats kostar 500000 kr per år.
Geta
#1 Geta 2015-06-10 17:32
Arbetsoförmågan beror på mobbning och diskriminering. Det är inte många som kan acceptera en schizofren arbetskamrat.

Du har inte rätt att posta kommentarer