För 13 år sedan fanns Fallskärmsprojektet i Sverige för nyinsjuknade, som drevs av Johan Cullberg

REPLIK. Vi instämmer i att det i dag finns stora brister i vården vid nydebuterad psykos (DN Debatt 7/1).

Men under 90-talet var Sverige en förebild inom detta område.

Och trots att den vetenskapliga evidensen stärkts finns i dag färre specialiserade multiprofessionella team med resurser att ge adekvata insatser kvar inom sjukvården, skriver fyra psykiatrichefer.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Psykisk ohälsa växande problem. Den vård som är mest effektiv för förstagångsinsjuknade i psykos är väl beskriven.

Trots det finns i Sverige endast ett fåtal mottagningar som är specialiserade på att ta emot nyinsjuknade i psykossjukdom.

I övriga världen har man kommit betydligt längre, skriver fem psykiatriker och psykologer.

Läs mer i DN Debatt. Tack MaxMin för tipset!

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2017-01-30 18:54
Vid den första psykosen så kastas man in i den värld som är psykiatrin. Första intrycket är inte att det är sjukvården man har att göra med.
Admin1
#1 Admin1 2017-01-09 19:40
Viktigt att vara medveten om att psykoser skapar handikapp. Är man handikappad är det svårt att behandla och få kommer ur rullstolen s.a.s. Smartaste strategin är att förbygga psykoser särskilt i början för att förebygga handikapp. Värst är om man förlorar effekten av antipsykotika för då stiger vårdkostnaderna 3-10 gånger. Var 6:e psykos leder till förlorad läkemedelseffekt. Viktigt att uppmärksamma unga män, som är nyinsjuknade och upptäcka om de har missbruk. Så förebyggande behövs främst i början, men också senare för att minimera psykoser. Tyvärr är det för stor fokus på att vårda psykoser och mindre för att förebygga dem.

Du har inte rätt att posta kommentarer