tablets

En rad av helt nya typer av antipsykotika befinner sig under utveckling.

Ett preparat som stimulerar glutamat-receptorer har effekt på positiva och negativa symptom, men ger ingen viktökning.

Ett annat antipsykotika, som påverkar glycin i hjärnan har hos försöksdjur haft effekt på positiva och kognitiva symptom. Det skall snart pröva effekten på människa.

Fosfodiesterashämmare har på försöksdjur hämmat positiva och kognitiva symptom. Det skall snart testas på människa.

Ett nikotinlikt läkemedel testas snart på människa, därför hos försöksdjur har det haft effekt på kognitiva och positiva symptom.

Läs mer på C&EN.

Du har inte rätt att posta kommentarer