Effekt mot positiva symptom, kognitiva symptom och delvist negativa symptom.

GW Pharmaceuticals rapporterar att cannabidiol (CBD), som tillägg till vanliga antipsykotika, har i en studie på 88 personer med schizofreni, som inte fick tillräcklig effekt att vanliga antipsykotika (dock ej Clozapine) visat på statistisk förbättring på positiva symptom och två andra mått på svårighetsgrad och förbättring av allmänna symptom. Studien var av utforskande slag.

Även kognitionen förbättrades jämfört med placebo medan negativa symptom tenderade förbättras, men bara i kombination med ett vanligt antipsykotikum var effekten signifikant.

Inga allvarliga biverkningar och biverkningarna var i nivå med placebo.

De håller på att studerar om effekten varierade mellan olika antipsykotika. Tidigare djurförsök ha tytt på att tillägg av cannbinoider till CBD kan förstärka effekten. 

Läs mer hos GW Pharmaceuticals.

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2016-06-27 19:28
Deras Cannabidiol preparat heter Epidiolex och verkar ha effekt mot en sällsynt form av barnepilepsi. De skall ansöka om godkännande i USA nästa år.

http://www.fiercebiotech.com/biotech/gw-pharma-up-second-set-positive-pivotal-data-for-lead-candidate
zoegas
#4 zoegas 2015-11-29 15:59
Detta har varit känt av schizofreniker i 4000 år.
Admin1
#3 Admin1 2015-11-27 12:58
En artikel om cannabidiol om att det kan också ha effekt mot panikattacker, OCD, ångest och torgskräck. Bra om det var så eftersom de mesta av detta kan förekomma vid schizofreni.

http://www.producer.com/2015/11/experts-look-to-expand-medical-marijuana-scope-2/
Kloppe
#2 Kloppe 2015-09-17 10:17
Intressant läkemedel.
Admin1
#1 Admin1 2015-09-16 14:02
Verkar lovande, men mycket återstår för detta är bara Fas II och det är efter Fas III, som man kan vara säker på effekt.

En studie från 2012 visade att cannabidiol ensamt gav antipsykotisk effekt.
http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/3876-cannabidiol-ett-lovande-antipsykotikum

Fördelen med cannabidiol är att det inte verkar via dopamin. Skulle antagligen vara bra för de som inte får effekt av vanliga antipsykotika, vid otillräcklig effekt samt vid tardiv dyskinesi.

Du har inte rätt att posta kommentarer