Lundbeck

Det danska läkemedelsföretaget Lundbeck skall starta sluttester i Fas III på antipsykotikat Lu AF35700 på 1000 personer med behandlingsresistent schizofreni. 

Lu AF35700 verkar genom att blockera främst dopamin-1-receptorn och inte så mycket den vanliga dopamin-2-receptorn samt också mycket effekt på 5-HT6 receptorn. Eftersom blockaden av d-2-receptorn är svag kan den typen av biverkningar (parkinsonism) minska mycket.

Testerna beräknas pågå i 3 år.

De med behandlingsresistent schizofreni har höga vårdkostnader och detta preparat kan ersätta Clozapine.

Amerikanska FDA har givit tillstånd att godkännandet av detta läkemedel skall gå snabbare än normalt, eftersom det är ett viktigt framsteg.

Läs mer hos Lundbeck.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-03-18 16:45
Fierce Biotech skriver om studien. Det låter som de skall använda PANSS-skalan för att mäta effekten. Vid PANSS-test mäts 30 olika symptom, som förekommer vid psykossjukdom. Av dessa finns 7 positiva symptom, som t.ex vanföreställningar och hallucinationer. Lite tveksam själv till detta breda sätt att mäta, som inte ger besked hur bra preparatet är mot just vanföreställningar och hallucinationer, trots att man faktiskt mätt det.

http://www.fiercebiotech.com/story/lundbecks-big-bet-schizophrenia-kicks-1000-person-phiii-trial/2016-03-17
Admin1
#1 Admin1 2016-03-12 19:23
Preparatet kan finnas i USA om 5 år. Men det finns nog minst 2 preparat till på gång mot behandlingsresistent schizofreni. Även om det nått fas 3 är det inte säkert att effekt finns. Ett glutamat antipsykotika misslyckades i Fas 3 t.ex. Men det vore bra om det hade effekt, men de kan göra felaktiga prövningar, som att t.ex använda behandlingsresistens som uppstår efter några år. Tycker att behandlingsresistens hos nyinsjuknade skall studeras, Kan bli ett användbart preparat och inte bara vid behandlingsresistens utan för de med otillräcklig effekt och de med extrapyramidala biverkningar och tecken på tardiv dyskinesi.

Du har inte rätt att posta kommentarer