Trobalt innehåller retigabin, som vid flerårig användning kan ge pigmentförändring i ögonen

Ett läkemedel mot epilepsi retigabin, som påverkar kaliumkanalerna har i en mindre studie minskat depressionssymptom hos personer med svår depression.

Dessa kaliumkanaler spelar en viktig roll i ett system i hjärnan som styr vår så kallade resiliens, vår naturliga förmåga till återhämtning och att ”komma igen” vid psykologisk påfrestning.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-11-05 18:38
Troligen kommer ketamin näsprayen långt före detta preparat mot depression.Intressant att preparatet kan stimulera återhämtning för då kanske det kan bli ett preparat för att återhämta sig från psykos, vilket kan ta ett halvår. Kan vara bra att snabba på återhämtningen om det är möjligt.

Du har inte rätt att posta kommentarer