En ny typ av läkemedel Ampakine skall nu testas på patienter med schizofreni. Ampakiner verkar på ett nytt ställe - det glutaminerga systemet i hjärnan. En ny typ av läkemedel Ampakine skall nu testas på patienter med schizofreni. Ampakinerna verkar inte som vanliga antipsykotika på dopamin- och serotoninomsättningen i hjärnan utan på det glutaminerga systemet.

Det glutaminerga systemet anses vara påverkat vid schizofreni och ämnen som påverkar det kan ge de flesta viktiga symptom vid schizofreni. Medan förhöjt dopamin i hjärnan t.ex. bara ger paranoia. Det kommer därför bli intressant att se resultatet av studien, eftersom teoretiskt kan det ge bättre effekt.

De tros också kunna påverka minne, inlärning och uppmärksamhet, som är påverkat vid schizofreni. Chansen att det hela misslyckas är 70 % i detta stadium, men de verkar ha ytterligare ämnen att då ta till. Studien med Ampakine görs av läkemedelsföretaget Organon. Företaget Cortex ligger bakom Ampakinerna

Källa:

Läkemedelsföretaget Cortex

Wikipedia

Du har inte rätt att posta kommentarer