CY6463 är en positiv allosterisk modulator av lösligt guanylatcyklas som förstärker kväveoxidsignalering, som har kopplats till schizofreni.

En stark effekt på kognition efter två veckor med 15 mg en gång dagligen uppstod, samtidigt som en positiv effekt på inflammatoriska biomarkörer också observerades.

Detta är den andra kliniska studien som framgångsrikt visar säkerhet, farmakokinetik och terapeutisk aktivitet i en mindre grupp patienter.

Läs mer hos PharmaTimes.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2022-08-02 09:37
Läkemedlet är i ett tidigt stadium och då bara 30 % av läkemedlen når marknaden. Ofta brukar effekten försvagas när man testar på fler patienter.

Du har inte rätt att posta kommentarer