En granskning som Socialstyrelsen gjort under 2010 visar att många kommuner bryter mot LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Trots att LSS är en rättighetslag får många vänta orimligt länge på hjälp.

För att slippa ansvar förhalar vissa kommuner besluten och undviker därmed att betala straffavgifter.

Vi ser på flera håll tecken på en återgång till ett institutionstänkande – tvärtemot målet med lagen.

Granskningen av 70 olika LSS-boenden visar att enskilda utsätts för allvarliga kroppsliga kränkningar och risken är överhängande att övergreppen är fler än de vi upptäckt, skriver Håkan Ceder och Per-Anders Sunesson.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Du har inte rätt att posta kommentarer