Begreppet stigmatsering används ofta i samhällsdebatten.

Ordet stigmatisering kan härledas från grekiskans stigma som betyder (bränn) märke, fläck.

Ordet kan härledas till en medeltida (ligatur) av bokstäverna sigma och tau.

Läs mer hos Tidningen Kulturen.

Läs Viska:s Stigma - oskyldigt dömd.

Du har inte rätt att posta kommentarer