Arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp (SVF) pågår nu för fullt.

I Nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni är syftet att få en mer jämlik och evidensbaserad vård och ett stöd för alla med psykos, schizofreni och liknande tillstånd.

– Under hösten fokuserar vi på förstagångsinsjuknade i psykos. Förloppet gör det tydligt hur flera verksamheter snabbt behöver ge ett samordnat omhändertagande till personen och dess närstående vid välgrundad misstänkte om psykos. Med det här vårdförloppet vill vi tydliggöra för verksamheter vilka åtgärder som ska erbjudas, av vem och när, säger Louise Kimby.

Läs mer hos SKL.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-11-07 18:50
Det som är bra med standardiserad vård är att man vet vad man kan kräva. Anhöriga kan också trycka på att man får alla behandlingar.
Geta
#1 Geta 2019-11-06 16:36
Mycket bra vid första insjuknandet om det finns en standardiserad vårdplan.

Du har inte rätt att posta kommentarer