Även när medicinen lyckas ta bort deras psykos, så kämpar de flesta med schizofreni för att skapa fullvärdiga och meningsfyllda liv med eget boende, arbete eller utbildning och nödvändiga relationer.

Hur väl de lyckas med detta kan ha rötterna i synperception enligt en ny studie.

Studien undersöker matematiskt hur olika delar av sjukdomen passar ihop tillsammans genom att rita bedömningar av 191 personer med schizofreni.

En linjär väg passar data bäst med synperceptionsförmåga kopplad till socialkognitivförmåga, som sedan var kopplad till motivation och självförtroende, vilket korrelerade med resultatet i funktionsförmåga.

Denna typ av kedjereaktion tyder på att behandlingar som inriktar sig på perceptionsstörningar kan slutligen förbättra en persons funktionsförmåga i vardagen.

Från Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer