En del av händelse-relaterad potential (ERP) svar på synintryck är störd hos personer med tidiga tecken på schizofreni tyder ny forskning på.

Amplitud och topplatens på P300 vågen, som är en endogen ERP komponent kopplad till en persons reaktion på stimuli var signifikant reducerad hos personer med tidiga tecken, liksom de med schizofreni relativt till kontroller.

Reduktionen i P300 amplitud korrelerade till hur allvarliga de tidiga tecknen på schizofreni var.

Läs mer hos NEWSMedical.

Du har inte rätt att posta kommentarer