Drygt 7000 registrerade:

Bara 1 % hemlösa, gruppboende 18 %, boendestöd 16 % och eget boende 61%.

Drygt 20% är i arbete eller arbetsmarknadsåtgärd. Mer än hälften saknar helt sysselsättning.

42 % har fetma.

46 % är i remission, som är minst 6 månader av inga eller milda symptom, som inte stör personens beteende och som inte kan ge schizofrenidiagnos.

I stort sett alla patienterna behandlas med läkemedel och mindre än 10% har inte antipsykotika. 42% har bensodiazepiner eller liknande, 28% antidepressiva, 13% stämningsstabiliserande och 1% ADHD läkemedel. 20% med antipsykotika får depåinjektioner.

Olanzapin vanligaste antipsykotikat följt av aripiprazol och klozapin.

Läs mer hos PsykosR.

Du har inte rätt att posta kommentarer