Välkommen att deltaga på NNNPs kostnadsfria utbildningsdag den 6 maj 2021

Teman för dagen:

- Suicid vid nydebuterad psykos

- Goda exempel från psykosvård i landet

Plats: Hotell Clarion Sign, Stockholm

Tid: 13:00-16:00

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Du har inte rätt att posta kommentarer