Stigmatisering är något som fortfarande drabbar personer med psykisk sjukdom.

De kan anses oacceptabla, ovärdiga och sämre än andra.

En vetenskaplig studie mätte hur många kort och gåvor patienter på en psykiatrisk klinik fick jämfört med en medicinsk klinik som ett sätt att mäta stigmatiseringen.

Resultatet var intressant.

Psykiatriska patienter fick bara drygt hälften så många kort jämfört med patienter med kroppsliga sjukdomar.

Fastän mängden gåvor som båda patienterna fick var lika skilde de i kvalite.

Medicinska patienter fick lyxartiklar, som blommor och choklad, medan psykiatriska patienter fick mer praktiska gåvor, som toalettartiklar, mat och tobak.

Vid krissituationer fick psykiatriska patienterna färre tecken på stöd från familj och vänner.

Många psykiatriska patienter höll också sin inläggning på sjukhuset hemlig för att minska stigmat.

De angav olika skäl för detta, som skamkänslor, folk är rädda för psykiskt sjuka, folk bedömer någon med psykisk sjukdom annorlunda.

Källa:

Psych Bull (2004) 28: 371-374

Du har inte rätt att posta kommentarer