Internaliserad stigma innebär att man själv bär på skamkänslor om sin sjukdom.

En ny undersökning fann att internaliserad stigma gör att man undviker sällskap med andra, blir undvikande och depressiv, vilket ger negativ effekt på hopp och självkänsla.

Möjligen kan också positiva symptom negativt påverka hopp och självkänsla.

Detta gör att återhämtningen försämras.

Forskarna föreslår att behandlingar tas fram som motverkar internaliserad stigma för att förbättra återhämtningen.

Läs mer på Psychiatric Services. I uländer blir fler återhämtade, vilket kanske beror på mindre internaliserad stigma?

Du har inte rätt att posta kommentarer