Mer psykiatrisk ballongdans i landet

Regeringen har beslutat om att det framgångsrika arbetet som genomfördes i projektet Hjärnkoll ska fortsätta 2015.

Framförallt är det de så kallade Hjärnkollsambassadörernas arbete som har haft effekt.

Ambassadörerna är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som håller föreläsningar, framträder i media och utbildar yrkesgrupper som möter människor med psykisk ohälsa.  

Läs mer hos Regeringen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-11-10 18:36
En brist i det statliga stödet är att privata psyksajter, som Viska och Bipolarna får inget ekonomiskt stöd. Nu kostar bara Viska 375 kr per år, men det vore bra med mer pengar för att kunna göra större satsningar på program och snyggare utseende. Man tycker att insatsen skall belönas och inte ägandeformen. Det är jättesvårt att få pengar till en psyksajt för att inte säga omöjligt. Inga stora summor krävs utan kanske 10000 kr per år.

Du har inte rätt att posta kommentarer