Risken för självmord 3 månader efter utskrivning från sjukhus har studerats eftersom den är förhöjd vid schizofreni.

Självmorden inträffade oftast första dagen efter utskrivning (16 %).

Risken var också högre för de som aldrig varit inlagda tidigare jämfört med de som var inlagda ofta.

Risken för självmord var 5 gånger högre för de som hade en manlig psykiater jämfört med en kvinnlig.

Risken var också 2,4 gånger högre om psykiatern var över 44 år jämfört om psykiatern var under 35 år.

Risken för död via självmord är 5-10 % vid schizofreni.

Läs mer på Medscape 

Du har inte rätt att posta kommentarer