En litteraturstudie har gjorts på 110 studier på personer med psykossjukdom och som omfattade 45000 individer.

I dessa studier undersöktes våldsbenägenheten.

Störst risk för våld fanns för de som fanns i brottsregistret och den risken var större än både missbruk och medicinavbrott.

Andra saker som ökade våldsrisken var impulsivitet, fientlighet och tvångsvård.

Ingen koppling hittades mellan symptomens svårighetsgrad och våld.

Ett annat intressant fynd var att självmordsförsök ökade våldsrisken.

Impulsivitet kan kanske vara orsaken till detta med våld mot andra och sig själv.

Riskfaktorerna för våld var större för de som var inlagda än för de som var i öppenvård.

De med psykos hade hög risk att bli brottsoffer och särskilt för de som utsatts för övergrepp i barndomen eller för trauman.

Läs mer hos GoodTherapy.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer