Smartphone appar säger sig hjälpa allt från missbruk till schizofreni, men få appar har blivit tillräckligt testade.

Dessa appar kan få störst betydelse i fattigare länder med dålig tillgång på vård, särskilt på landsbygden genom att få en terapeut i fickan.

Det finns vissa appar, där de visats förbättrat psykiska hälsan, men de flesta appar är inte undersökta. De kan sakna effekt, men kanske också vara skadliga.

En app som studerats är PTSD Coach, som i en studie på 40 personer visade att 80 % hade blivit hjälpta av den.

För schizofreni finns en app under utprovning, som heter FOCUS.

Flera gånger under dagen  frågar den: Hur har du sovit? Hur har ditt humör varit idag?

Sedan kommer den med förslag hur man skall må bättre t.ex drick mindre kaffe, så sover du bättre eller vid ångest använd andningsövningar.

En app ClinTouch upptäcker tecken på återfall i psykos och kan också meddela psykiatern. Båda dessa appar skall genomgå noga klinisk testning.

Läs mer hos Nature.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-05-14 13:02
Här finns en genomgång av litteraturen för schizofreniappar från 2015 och det fanns 5 kliniska studier på schizofreniappar:

http://mhealth.jmir.org/2015/4/e102/
Admin1
#2 Admin1 2016-04-11 13:31
I artikeln beskrivs att en app gav mycket bättre effekt om vårdpersonal hjälpte till. Troligen kommer psykiatrin världen över att utveckla appar som kommer att användas inom psykiatrin.

Här beskrivs en app som heter PRIME och som kommer nästa år. den är mot negativa symptom vid schizofreni.

http://fortune.com/2016/04/09/schizophrenia-smartphone-app/

Se en video som visar hur appen ser ut:
https://youtu.be/te6re94ycTk
Admin1
#1 Admin1 2016-04-07 11:17
Intressant artikel. Appen ClinTouch mot återfall i psykos vid schizofreni gav visst en försämring hos vissa, så de fick ändra på den. Att appar var skadliga fanns annars inte så mycket bevis för annat en bipolärapp, som rekommenderade alkohol.

Det kostar väldigt mycket att testa appar. Det man kan göra från myndigheternas sida är att screena igenom appar och försöka få direkta fel korrigerade. Kliniska tester är fruktansvärt dyra och därför orealistiska om inte apparna skall bli jättedyra och därmed oanvändbara. Hoppet är att hälsovården utvecklar appar med bevisad effekt, som tillhandahålls gratis.

Du har inte rätt att posta kommentarer