Sök efter typ av självhjälp

Professor Bengt Fredholm har skrivit boken Kaffeologi.

– Vad gäller de negativa effekterna så finns en klar varning för gravida. De bör inte dricka mer än två koppar om dagen. De människor som har ångest och oro bör också vara försiktiga med sitt kaffedrickande.

– Det mest lysande exemplet på kaffets positiva effekter är att det skyddar mot Parkinsons sjukdom. Kaffedrickande verkar också kunna skydda mot typ 2-diabetes, men man vet inte varför.

Läs mer i Läkartidningen.

Dämpad depression och större mottaglighet för behandling.

Forskaren och psykiatrikern Lina Martinsson ser stora fördelar med fysisk aktivitet för bipolära – och medger att svensk psykvård varit senfärdig med att erbjuda motion och träning.

– Nu är det här för att stanna, säger hon.

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Att själv drabbas av schizofreni eller att vara närstående till någon som drabbats är ofta en kris som väcker många frågor.

Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Vad kan jag ställa för krav på vården?

Måndagen den 25e januari öppnar Schizofreniförbundet en stödlinje där du kan få vägledning och stöd.

Vi som svarar har lång erfarenhet av arbete inom psykiatrin, du kan vara helt anonym och du behöver inte vara medlem i Schizofreniförbundet.

Tel: 08-580 000 34

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Att drabbas av tillfälliga overklighetskänslor är långt ifrån ovanligt.

Det kan hända efter en traumatisk upplevelse eller när du lider av svår jetlag.

Men för vissa blir det ett bestående problem.

Ett syndrom som är mer eller mindre okänt – trots att allt tyder på att det är vanligare än många tror.

– Drabbade tror att de är ensamma i hela världen med det här, säger psykologen Anna Strid.

Läs mer i Expressen. Tack Geta för tipset!

Forskare har studerat självprat under lång tid. På 1880-talet var forskare särskilt intresserade av vad människor säger till sig själva, varför de pratar med sig själva och syftet med självprat.

Tre kategorier av självprat finns, som skiljer sig beroende på rösttonen.

Positivt självprat: Uppmuntrar och förstärker positiva övertygelser om en person. Att delta i positivt självprat kan minska ångest och förbättra koncentration och fokus.

Negativ självprat: Vanligtvis involverar en kritisk och avskräckande dialog.

Neutral självprat: Denna typ av självprat är inte signifikant positiv eller negativ. Kan användas för att ge instruktioner till sig själv snarare än att förstärka eller uppmuntra en viss tro eller känsla.

Det finns högt och ohörbart självprat.

Självprat är inte symptom på psykisk sjukdom utan ett normalt beteende.

Läs mer hos MedicalNewsToday.