Sök efter typ av självhjälp

Att drabbas av tillfälliga overklighetskänslor är långt ifrån ovanligt.

Det kan hända efter en traumatisk upplevelse eller när du lider av svår jetlag.

Men för vissa blir det ett bestående problem.

Ett syndrom som är mer eller mindre okänt – trots att allt tyder på att det är vanligare än många tror.

– Drabbade tror att de är ensamma i hela världen med det här, säger psykologen Anna Strid.

Läs mer i Expressen. Tack Geta för tipset!

Att själv drabbas av schizofreni eller att vara närstående till någon som drabbats är ofta en kris som väcker många frågor.

Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Vad kan jag ställa för krav på vården?

Måndagen den 25e januari öppnar Schizofreniförbundet en stödlinje där du kan få vägledning och stöd.

Vi som svarar har lång erfarenhet av arbete inom psykiatrin, du kan vara helt anonym och du behöver inte vara medlem i Schizofreniförbundet.

Tel: 08-580 000 34

Läs mer hos Schizofreniförbundet.

Nu har boken från RSMH:s projekt, Gemenskap ger kamratstöd, kommit.

Projektet var ett unikt och lyckat samarbete mellan RSMH och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF)

Projektet använde den metod som kallas kamratstöd.

Kamratstöd är det sätt att hjälpa varandra som RSMH har använt i många år.

Målet är återhämtning och att skaffa sig makt över sin egen vardag.

Läs mer hos RSMH.

Böckerna kan läsas som pdf och utbildningsbok, som pdf.

Forskare har studerat självprat under lång tid. På 1880-talet var forskare särskilt intresserade av vad människor säger till sig själva, varför de pratar med sig själva och syftet med självprat.

Tre kategorier av självprat finns, som skiljer sig beroende på rösttonen.

Positivt självprat: Uppmuntrar och förstärker positiva övertygelser om en person. Att delta i positivt självprat kan minska ångest och förbättra koncentration och fokus.

Negativ självprat: Vanligtvis involverar en kritisk och avskräckande dialog.

Neutral självprat: Denna typ av självprat är inte signifikant positiv eller negativ. Kan användas för att ge instruktioner till sig själv snarare än att förstärka eller uppmuntra en viss tro eller känsla.

Det finns högt och ohörbart självprat.

Självprat är inte symptom på psykisk sjukdom utan ett normalt beteende.

Läs mer hos MedicalNewsToday.

Personer med psykossjukdom tog över ett forskningsprojekt och leder nu fysisk träning för andra psykosdrabbade.

Läs mer hos Sveriges Radio. Tack Kloppe för tipset!