Sök efter symptom

Uppdaterad: 11 februari 2018

Natt 

När jag hade röster för 25 år sedan upptäckte jag att de viskande rösterna försvann när jag låg i sängen och studerade en tavla 2 meter bort i fotändan. Röster hade då besvärat mig i drygt 6 månader. Jag förstod att koncentrationen då utåt på att se på tavlan gjorde att rösterna försvann. 

Denna typ av röster - viskningar är den vanligaste hallucinationen och förekommer vid inaktivitet, som vid vila, när det är tyst eller vid läggdags. Det är därför sajten heter Viska. 

Studier från bl.a Norge har visat att vid schizofreni är kognitiva kontrollen av hörselcentrum dålig och uppmärksamheten är riktad inåt vilket kan ge röster. Vissa friska kan höra röster, men de har uppmärksamheten utåt och då ger att rösterna ger inga problem och upplevs som overkliga. 

Vid Viska-metoden tränas förmågan att ha uppmärksamheten och koncentrationen utåt som när man ser intensivt. Synen är det dominerande sinnet jämfört med hörseln. Normalt litar man mer på det som ses än det som hörs och därför finns skäl att träna upp synuppmärksamheten. För synsinnet kan då kanske upptäcka att ingen som pratar finns i rummet och då kanske rösterna minskar, försvinner eller upplevs som overkliga. 

 

Självhjälp: 

  • När du hör röster studera en tavla noggrant på c:a 2 meters håll och notera om rösterna avtar eller försvinner. Försvinner eller avtar rösterna kan nog metoden fungera för dig, men kanske också vid negativt resultat. 
  • Koncentrerade mig i en halvtimme på samma sätt, som när jag koncentrerade mig på tavlan. Det var tyst i rummet för att locka fram rösterna. Inga röster då heller. Jag undvek att tänka mycket, eftersom röster ibland kallas för rösttankar och tankar kan kanske skapa röster. Kom ihåg att inte lyssna efter röster för då kommer de och särskilt om det är tyst. Jag rörde mig i rummet och låg inte i sängen för att slippa kopplas till Freud. 

  • Jag utökade tiden för koncentration nästa dag till 1 timme. Sedan fördubblade jag tiden successivt varje dag till att omfatta hela dagen och då var rösterna helt borta för mig och har inte återkommit. Jag var också noga med att inte lyssna efter röster – nyfikenhet vad rösterna kan säger kan göra att de hörs. 

  • Om rösterna kommer ändå studera en tavla istället och försök att förlänga tiden för att se om den ökande dosen gör att rösterna minskar eller försvinner. Att koncentrera sig länge kan vara svårt för vissa med schizofreni för de kan bara koncentrera sig i max 30 sekunder. Kanske kan metoden fungera sämre vid stora koncentrationssvårigheter. 

  • Hör du viskningar vid läggdags. Ligg på sidan med helst högra örat mot kudden och titta på väggen. Hjälper inte det testa på vänstra sidan. Du borde då slippa viskningarna.

Du har inte rätt att posta kommentarer