Norska forskare har jämfört röster hos psykiskt friska med personer med schizofreni med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi.

Först upptäckte de att friska som hörde röster svarade sämre mot yttre stimuli än andra friska utan röster.

Sedan visade sig att friska med röster liknade de med schizofreni som också i kortex reagerade sämre på yttre stimuli.

Men de med schizofreni skiljer sig från de friska genom att de med schizofreni har nedsatt förmåga att reglera primära hörselkortex via kognitiv kontroll.

Friska som hör röster kan via kognitiv kontroll rikta sin uppmärksamhet utåt i motsats till de med schizofreni som riktar sin uppmärksamhet inåt.

Läs mer MedicalXpress.

Kommentarer   
stefan
#2 stefan 2013-05-26 08:21
De som blir av med sina röster måste så vitt jag kan förstå lyssna bättre till det som kan höras mer objektivt. Detta hjälper dock inte om man med en förhöjd uppmärksamhet avslöjar den verbala illusionen i ett undvikande av plågsamma röster. Hur jag tänker kring forskarnas hypotes om ett inre och yttre fokus redogörs i mitt försök att svara på frågan: 9.) Is it harder to reveal a verbal illusion in response to un-patterned noise below a certain threshold and will this sometimes result in a tendency to interpret environmental or tinnitus-like sounds of a very low volume?

Från lingforum.com
Post subject: Speech perception and some symptoms of schizophrenia
http://www.lingforum.com/forum/viewtopic.php?t=512

Försöker träna upp min uppmärksamhet med neurofeedback samtidigt som jag gör allt jag kan för att minimera de mer jobbiga rösterna

Mvh stefan
Admin1
#1 Admin1 2013-05-25 18:55
För drygt 20 år sedan blev jag kvitt mina röster av en slump. När jag låg i sängen och vilade hörde jag röster, men när jag studerade en tavla försvann de. Jag gjorde sedan så att jag koncentrerade mig i en timme på samma sätt som jag studerade tavlan. Sedan utökade jag tiden stegvis och till slut försvann rösterna helt.

När jag läser denna artikel förstår jag varför min metod fungerade och det berodde antagligen på att när jag riktade uppmärksamheten utåtmot tavlan så hämmades rösterna. Vid schizofreni vänder man annars uppmärksamheten inåt vid röster.

Du har inte rätt att posta kommentarer