En app med information till ungdomar med psykisk ohälsa har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling.

RSMH är initiativtagare och samverkande part och det är firman Exponential som har tagit fram den.

Målet med appen, som heter Lifecensr, är att förenkla deltagande i fritidsaktiviteter för unga med psykisk ohälsa.

Läs mer hos RSMH.

Här finns hemsidan för appen, som finns i betaversion.

Smartphone appar säger sig hjälpa allt från missbruk till schizofreni, men få appar har blivit tillräckligt testade.

Dessa appar kan få störst betydelse i fattigare länder med dålig tillgång på vård, särskilt på landsbygden genom att få en terapeut i fickan.

Det finns vissa appar, där de visats förbättrat psykiska hälsan, men de flesta appar är inte undersökta. De kan sakna effekt, men kanske också vara skadliga.

En app som studerats är PTSD Coach, som i en studie på 40 personer visade att 80 % hade blivit hjälpta av den.

För schizofreni finns en app under utprovning, som heter FOCUS.

Flera gånger under dagen  frågar den: Hur har du sovit? Hur har ditt humör varit idag?

Sedan kommer den med förslag hur man skall må bättre t.ex drick mindre kaffe, så sover du bättre eller vid ångest använd andningsövningar.

En app ClinTouch upptäcker tecken på återfall i psykos och kan också meddela psykiatern. Båda dessa appar skall genomgå noga klinisk testning.

Läs mer hos Nature.

Ginger

Ett amerikanskt företag Ginger.io har tagit fram en mobilapp för personer med psykossjukdom, som börjar användas av psykiatrer där.

Appen registrerar telefonsamtal samt texter personen gör och mottager samt var de reser.

Det går att se vilken tid man stiger upp och går ut ur huset samt var man går.

Psykiatern får denna information och kan därför spåra försämring av hälsoläget via ett förändrat mönster.

Läs mer hos Wndu.com.

Företaget Wellframe i USA arbetar med appar och dataprogram för att förbättra den kroppsliga vården av schizofreni.

De fokuserar på medelålders och äldre personer med schizofreni, därför de har större risk för att dö i sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

De har startat en 2-årig studie på sina program.

Deltagarna får i sina mobiler en daglig hälsochecklista. De får dagliga påminnelser om sina uppgifter t.ex om medicinen tagits eller om de motionerat. De kan också läsa information om sin sjukdom.

Psykiatrin kan granska framstegen och komma med instruktioner eller uppmuntran. Först skall de försöka förbättra personernas vård av sina kroppsliga sjukdomar, men företaget ser stor potential i att förbättra vården av psykiska sjukdomar i hemmet också.

Läs mer hos MedCityNews.

Wellframes hemsida.

Kenneth Hugdahl är en svenskfödd toppforskare i Norge, som studerar röster vid schizofreni.

Han har tagit fram en Iphone app, som skall användas för att motverka röster. Iphone appen fungerar genom att den ger olika talljud i vänster och höger öra.

Genom att lyssna till Iphonen skall man träna sig att ignorera talljudet i ena örat och koncentrera sig på ljudet i det andra örat.

Att träna upp koncentrationen kan vara ett sätt att undertrycka rösterna.

Till sommaren skall man starta de första försöken med metoden.

Läs mer i BT.no.

 

Mobilappar börjar få allt större betydelse för självbehandling av sjukdomar.

Det finns appar mot ångest, depression, PTSD, kognitiva besvär mm. Det går också att köra mobil appar med en vanlig PC eller Mac om man installerar speciella program.

ARC Welder, som är ett tillägg eller extension till webbläsaren Chrome är enklast att använda. Finns här.

Programmet Bluestack ger efter installation möjlighet att köra mobilappar med. Finns att ladda ner här.

Intressanta appar är t.ex Peak för hjärnträning, PTSD Coach och SAM mot ångest.

Forskare i Bergen studerar röster och har funnit att vid röster vid schizofreni riktas uppmärksamheten inåt, medan rösthallucinationer hos psykiskt friska riktar uppmärksamheten utåt och de kan bättre reglera sitt talcentrum.

De försöker att utveckla en kognitiv träning som skall kunna användas för att motverka röster. De har utvecklat en Iphoneapp som heter iDichotic.

iDichotic används för lyssningstester och kan avgöra vilken hjärnhalva som är mest aktiv under språkbehandling. Informationen går sedan till forskarna som använder denna information.

En annan version av iDichotic befinner sig under utveckling för att hjälpa personer med schizofreni med att förbättra fokus och för att bättre identifiera när röster uppträder.

Fördelen med en app är att träningen kan ske överallt utan att någon märker något.

Läs mer hos Felix.

Appen går att gratis ladda ner här.

Minnesträningsprogram förekommer inom psykiatrin, som en del i att förbättra tankeförmåga (kognition), vilket är viktigt för arbetsförmåga, studieförmåga samt för att klara eget boende.

Tidigare har det funnits hjärnträningsprogram att köpa, men de har varit ganska dyra och kring 2000 kr. Nu finns appen Peak att få gratis till smartphones.

Enligt reklamen tränar den ditt minne, uppmärksamhet, problemlösning, kvicktänkthet, språk, kreativitet och sociala färdigheter med roliga, utmanande spel, mål och bygga hälsosamma vanor.

Appen består av 27 spel, som är utvecklade av forskare. Bl.a finns spelet Wizard för att träna minnet, som engelska forskare har testat med positivt resultat. En betalversion Peak Pro finns, som bl.a är snabbare och mer avancerad.

Appen är särskilt intressant om du har svårigheter att klara eget boende eller om du tänker jobba eller studera.

Läs mer hos Peak.

Du kan köra mobilappar på din PC:

Enklast är extensionen ARC Welder till webbläsaren Chrome, som finns här.

Du kan också installera programmet Bluestack på din dator och köra apparna i det programmet.

smartphone

I USA har ett institut fått anslag för att förbättra vården vid schizofreni genom utbildning av vårdpersonal och nya behandlingsstrategier.

Patienterna kommer att få utbildning om läkemedel, webbaserad patient- och familjeutbildning, webbaserad KBT och webbaserade verktyg för att bevaka sitt mående.

Smartphone-appar kommer användas för interaktiva meddelande för att medicinen skall tas, motverka hallucinationer och förbättra socialt stöd.

Ny teknologi för att underlätta att medicinen tas kommer att användas.

Målet för programmet är att förbättra behandlingsresultat, livskvalité och nöjdheten hos patienterna samt att sänka vårdkostnaderna genom färre inläggningar.

Läs mer i EurekAlert.