cariprazin

Ett nytt antipsykotikum cariprazin, som liknar Abilify, i effekt har med framgång testats mot återfall i psykos vid schizofreni.

Cariprazin har effekt mot både dopamin D2 och D3 receptorer med särskild effekt på D3 och är liksom Abilify en partiell agonist. Om några år kan preparatet finnas på apoteken.

Läs mer på Tradingmarkets.com.

schizofreni

Läkemedelföretaget Corcept Therapeutics skall påbörja testerna av ett nytt läkemedel mot viktuppgång av antipsykotika.

Läkemedlet är en GR-II antagonist som blockerar vissa effekter av kortison. Först skall preparatet testas på friska frivilliga personer innan försöken på personer med antipsykotika inleds.

Läs mer på CNN Money.

schizofreni

Forskare vid NIH i USA har funnit variationer PIK3CD genen som är kopplad till schizofreni och kan påverka kognitiva funktioner, som minne, IQ och exekutiv förmåga.

Forskare har visat att en hämmare av fosfatidylinositol 3-kinas p110 delta (PIK3CD) enzymet förbättrar vandringen av nervceller i hjärnan som är störd vid schizofreni. Detta läkemedel liksom andra PIK3CD hämmare kan kanske ha effekt mot psykos och kognitiva symptom.

Läs mer på techcombo.

schizofreni

Amerikanska forskare har för första gången testat oxytocinnäspray mot schizofreni hos 15 personer under 3 veckor och kunde se en 8 % förbättring.

De försöker nu att få tillstånd för en större och längre prövning för att få veta mer om effekten.

Forskarna tror att oxytocin kan minska på dopaminet i hjärnan och därmed psykossymptomen. De har djurförsök som stöder detta och försök på människa har visat att man litar mer på folk om man får oxytocin dvs mindre paranoia.

Läs mer i NewScientist.

schizofreni

Den Europeiska Kommisionen har godkänt att det nya antipsykotikat Sycrest får användas inom EU mot mani vid bipolär sjukdom. Sycrest innehåller asenapin. Preparatet kommer att finnas på de svenska apoteken i början av nästa år.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Underkategorier