Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
3:42-- Nissegossen: Hej wasp och god morgon!
3:41-- Nissegossen: :hej
3:06-- wasp: God morgon!!
18:38-- Vatten: Signaturen verkar ha blivit lite kortare än tidigare? Får inte plats med text& länkar som fanns i signaturen förut
18:38-- Vatten: en massa förändringar på forumet ser det ut som. Nu är min Avatar tillbaka
18:26-- Vatten: tror ja :)
18:26-- Vatten: ok testade inläggseditorn Och i den går det bra att göra sin signatur
18:25-- idefix: tjena z!
18:06-- Vatten: Men vart finns verktygen för att göra länkar snygga och beskrvivande?
18:06-- Vatten: Försöker fixa tillbaka min signatur så att den blir som förut igen
18:04-- zoegas: Jag har inga öl kvar!
17:56-- Nissegossen: :sova
17:51-- Vatten: Aah ok, tack. Inlägg har också bytt plats ser det ut som, varför det?
17:46-- Admin1: Alla inlägg och trådar är kvar, men pm försvann.
17:45-- Admin1: Klicka på profil tabben. Sedan Redigera upp till höger. Sedan fyller du i allt du vill och väljer avatar. Titta i avatargalleriet Medlemmar om din avatar finns där.
17:45-- Geta: PM har försvunnit.
17:42-- Recard2016: tror inte de
17:36-- Vatten: har inlägg och trådar försvunnet när forumet förnyades?
17:25-- Vatten: ok tackar för det ska se vad jag kan göra för att få tillbaka min gamla profil
17:24-- krokus: en månad sedan kanske?
17:24-- Vatten: när ändrades forumet?
17:24-- Vatten: ok
17:24-- Vatten: ok vad har hänt med signaturen då`?
17:23-- krokus: forumet har ändrats massor. vet dock inte hur man får dit en signatur...
17:22-- idefix: Vatten: Du måste lägga till din profilbild på nytt i det nya forumet.
17:22-- Vatten: har forumet ändrats på något sätt ...=
17:22-- krokus: hehe!
17:22-- Vatten: Undrar vad som har hänt med min profiilbild och med min signatur...
17:22-- idefix: ja! eller åtminstone 2 * 45 minuter fotboll.
17:21-- krokus: massa fotboll? :)
17:21-- idefix: ajdå. själv är jag fett med trött. fast jag väntar med spänning på fotbollsmatchernas fotbollssemifinal på tv ikväll.
17:20-- krokus: jag har fett med trist. uttråkad.
17:20-- krokus: tjena
17:20-- idefix: hej krokus
17:18-- krokus: :hej
17:07-- idefix: hej Geta

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Depåinjektioner minskar dödligheten med 30 %

Skapad: 18 januari 2018

injektion

En svensk studie visar att med depåinjektioner med antipsykotika minskar dödligheten med 30 % jämfört med tablett behandling.

Tidigare har visats att inläggningar på sjukhus minskar med 20 - 30 % med depåinjektioner jämfört med tabletter.

Dödligheten var 50 % lägre under perioder med antipsykotika än utan antipsykotika.

Läs mer hos myNEWSdesk.

1 kommentar

Viska - om schizofreni

Terapirekommendationer - Psykos

Rekommendationer - läkemedelsbehandling vid psykoser ur Läkemedelsboken. Läkemedelsboken utges av apoteken och riktar sig främst till distriktsläkare.

Från Läkemedelsboken 2001/2002 sid 816 av Professor Leif Lindström, Centrallasarettet, Västerås.

Akut behandling

Avvakta om möjligt med neuroleptika några dygn observera och ställ en arbetsdiagnos. Ge bensodiazepiner vid ångest- och sömnstörningar.

Neuroleptikabehandling inleds helst på kvällen med Risperdal 1-2 mg eller Haldol 1-2 mg (av slutdos 4-6 mg).

Vid uttalad psykomotorisk oro ges tillägg av Hibernal tabletter 50-100 mg eller som injektion, eventuellt också Haldol, som injektion.

Depåneuroleptika ges i akutskedet endast i undantagsfall och där patienten är känd att tolerera dessa läkemedel.

Monoterapi bör eftersträvas. Det är viktigt att ställa in dosen individuellt utifrån antipsykotisk effekt och biverkningar. Dosen av neuroleptika skall hela tiden omprövas och anpassas efter sjukdomsförloppet.

Vid tardiv dyskinesi vid behandling med klassiska neuroleptika bör växling till Leponex övervägas.

Vid ångest bör i förstahand neuroleptika kombineras med bensodiazepiner.

Vid postpsykotisk depression kan ett SSRI-preparat (t.ex. Cipramil) adderas.

Depotneuroleptika är en lämplig behandlingsform när det föreligger problem hos patienten att ta sin medicin. förutsättningen är att dosen anpassas med stor noggrannhet.

Val av neuroleptika och vanlig underhållsdos:

Förstahandsmedel:

Risperdal 2-4 mg/dygn

Haldol 2-4 mg/dygn

Trilafon 4-8 mg/dygn

Andrahandsmedel:

Hibernal 200-400 mg/dygn,

Zyprexa 5-10 mg/dygn (ges vid hög känslighet för extrapyramidala biverkningar)

Leponex 200-400 mg/dygn (för de som inte får effekt av andra neuroleptika)

Åtgärder vid extrapyramidala biverkningar

I första hand sänks dosen.

Ordinera något antikolinergikum.

Vid akatisi kan betablockerare av typen Inderal prövas.

Ställ patienten på något av de nyare preparaten (Risperdal,Zyprexa).

Läkemedelsbestämning

Bör utföras vid misstanke om att patienten inte tar sin medicin, utebliven effekt och förekomst av biverkningar i låg dos.

Kommentar:

Läkemedelsboken utges av Apoteket AB och ges till alla läkare. Varje kapitel skrivs av en eller flera framstående specialister i landet. Tyvärr börjar detta koncept bli föråldrat och boken borde istället ges en evidensbaserad prägel och författas av flera olika specialister därför. Tanken är inte längre att vården skall bedriva hierarkisk Följa John utan Följa SBU dvs evidensbaserade rapporter från SBU, Cochrane etc. Rekommendationen av Haldol ovan är ju inte korrekt idag, men kapitlet skrevs innan Cochranes rapport om Haldol kom i juni. Kapitlet Psykoser finns på sid 808-817. Boken brukar finnas på bibliotek och apotek.

0
0
0
s2smodern