Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
3:09-- Jocke: Japp här är jag! Ska shoppa lite idag, blir kanske en kökskniv?
2:53-- Nissegossen: Var har vi Jocke då? «länk» Förskärar Jocke
2:49-- Nissegossen: 22:27-- Jesus/Magnus: Ok. till Nästa hållplats är stollhagen..
2:37-- Nissegossen: «länk»
2:37-- Nissegossen: Är du naken Lars?
2:32-- Nissegossen: :hej
20:38-- Admin1: Var har du lärjungarna, Issa?
20:30-- Jesus/Magnus: Alla som behöver förbön. Gud ske din vilja. Amen.
20:28-- Jesus/Magnus: lycka till
20:27-- Jesus/Magnus: Ok. till
20:26-- Geta: :heart :hurra :heart
20:25-- Jesus/Magnus: :hurra :heart :hurra
20:25-- Geta: Ska på laserbehandling i morgon för ögonen. Måste upp tidigt och åka buss.
20:24-- Jesus/Magnus: Tråkigt här. Nu FB
J/m, heter ja där.
20:21-- Jesus/Magnus: Va säger Z då?
20:20-- Jesus/Magnus: Geta? Hur har du det?
20:19-- Jesus/Magnus: Fuck. Svårt på mobilen...
20:18-- Jesus/Magnus: Kom till mitt chatt rum. Det heter " J/m '
20:16-- Jesus/Magnus: Life is but a dream ...
20:15-- Jesus/Magnus: För hon ska suga märg
20:14-- Jesus/Magnus: Ready säger då... Nå varför inte det då?
20:13-- Jesus/Magnus: :hurra
20:13-- Jesus/Magnus: HM. Kan ej denna telefju
20:11-- Jesus/Magnus: Lite is bit å dream
20:10-- Jesus/Magnus: Tommy, jag kommer inte fly från Beata.
20:10-- Geta: :hej
20:09-- Geta: Han visar sig någon enstaka gång.
20:08-- Jesus/Magnus: Hej ready och geta^^
20:08-- Jesus/Magnus: Vart e zoegas?
20:08-- Jesus/Magnus: Senare krappar.
18:30-- Nissegossen: «länk»
18:02-- Nissegossen: ;´:gnatt
17:22-- Nissegossen: O.O Drummer Arkan sitter i fängelse.
16:54-- Utomjordingen: Fan!
16:54-- Utomjordingen: Och Kung Keno blir?
16:53-- Utomjordingen: 5 rätt!

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Slumpvald nyhet

Telefonsamtalsterapi

Khai Chau

Khai Chau tar en lur

Det lär inte finnas någon sådan form av terapi, än – förutom kanske bara för min egen del.

Man ska ha tur med att ha en ”jourhavande kompis”, som man kan ringa till och prata med.

VAD man pratar om, spelar mindre roll, bara personkemin stämmer.

Det kan vara samhällsfrågor, idrott, politik, föreningslivet m.m. … en NEUTRAL tanke är alltid bättre än en ångestladdad tanke! 

Tyvärr har min teleräkning också varit mycket hög på grund av detta.

Läs mer i RSMHBloggen.

Viska - om schizofreni

Terapirekommendationer - Psykos

Rekommendationer - läkemedelsbehandling vid psykoser ur Läkemedelsboken. Läkemedelsboken utges av apoteken och riktar sig främst till distriktsläkare.

Från Läkemedelsboken 2001/2002 sid 816 av Professor Leif Lindström, Centrallasarettet, Västerås.

Akut behandling

Avvakta om möjligt med neuroleptika några dygn observera och ställ en arbetsdiagnos. Ge bensodiazepiner vid ångest- och sömnstörningar.

Neuroleptikabehandling inleds helst på kvällen med Risperdal 1-2 mg eller Haldol 1-2 mg (av slutdos 4-6 mg).

Vid uttalad psykomotorisk oro ges tillägg av Hibernal tabletter 50-100 mg eller som injektion, eventuellt också Haldol, som injektion.

Depåneuroleptika ges i akutskedet endast i undantagsfall och där patienten är känd att tolerera dessa läkemedel.

Monoterapi bör eftersträvas. Det är viktigt att ställa in dosen individuellt utifrån antipsykotisk effekt och biverkningar. Dosen av neuroleptika skall hela tiden omprövas och anpassas efter sjukdomsförloppet.

Vid tardiv dyskinesi vid behandling med klassiska neuroleptika bör växling till Leponex övervägas.

Vid ångest bör i förstahand neuroleptika kombineras med bensodiazepiner.

Vid postpsykotisk depression kan ett SSRI-preparat (t.ex. Cipramil) adderas.

Depotneuroleptika är en lämplig behandlingsform när det föreligger problem hos patienten att ta sin medicin. förutsättningen är att dosen anpassas med stor noggrannhet.

Val av neuroleptika och vanlig underhållsdos:

Förstahandsmedel:

Risperdal 2-4 mg/dygn

Haldol 2-4 mg/dygn

Trilafon 4-8 mg/dygn

Andrahandsmedel:

Hibernal 200-400 mg/dygn,

Zyprexa 5-10 mg/dygn (ges vid hög känslighet för extrapyramidala biverkningar)

Leponex 200-400 mg/dygn (för de som inte får effekt av andra neuroleptika)

Åtgärder vid extrapyramidala biverkningar

I första hand sänks dosen.

Ordinera något antikolinergikum.

Vid akatisi kan betablockerare av typen Inderal prövas.

Ställ patienten på något av de nyare preparaten (Risperdal,Zyprexa).

Läkemedelsbestämning

Bör utföras vid misstanke om att patienten inte tar sin medicin, utebliven effekt och förekomst av biverkningar i låg dos.

Kommentar:

Läkemedelsboken utges av Apoteket AB och ges till alla läkare. Varje kapitel skrivs av en eller flera framstående specialister i landet. Tyvärr börjar detta koncept bli föråldrat och boken borde istället ges en evidensbaserad prägel och författas av flera olika specialister därför. Tanken är inte längre att vården skall bedriva hierarkisk Följa John utan Följa SBU dvs evidensbaserade rapporter från SBU, Cochrane etc. Rekommendationen av Haldol ovan är ju inte korrekt idag, men kapitlet skrevs innan Cochranes rapport om Haldol kom i juni. Kapitlet Psykoser finns på sid 808-817. Boken brukar finnas på bibliotek och apotek.

0
0
0
s2smodern

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera