Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
7:37-- Nissegossen: 23-1 20:34:24 idefix tjena NG! Vaken fortfarande? :D Nä jag sov, neddrogad släckte denna dator gick till sängen där Rickards dator står och satte musik i den, sänkte locket vände mig på andra sidan och slocknade
7:30-- Miika: God morgon :)
7:28-- Nissegossen: God Morgon Miika, såg dig nu, har du mornat dig ännu?
7:27-- Nissegossen: zoegas, lagligt att röka på? «länk»
7:14-- Nissegossen: Spel för galleriet just nu, är ensam inloggad
6:05-- Nissegossen: «länk» ang denna artikel «länk»
4:37-- Nissegossen: Det tar tid att vakna, jag är inte salongsfähig ännu.
4:36-- Nissegossen: God Morgon wasp!
4:35-- Nissegossen: :old
4:04-- wasp: God morgon!! :sova
21:49-- zoegas: Steve Vai har slålt slut i Norge :-(
21:35-- björk: Jag har mitt på de torra där också =/
21:34-- zoegas: Dags att skrota
21:34-- zoegas: Ozzy har nog gått för många mil nu.
21:33-- björk: Jag fantiserade ett tag att se Ozzy i globen men de rann ut i sanden,,,,,
21:33-- zoegas: Tycker Satriani är den bäste av dem 3
21:32-- zoegas: Fan va fett! G3! Generation axe!
21:32-- björk: Yngwie medverka ju i G3 har sett honom på Kb
21:28-- zoegas: Vi måste gå på Steve Vai koncert björk
21:22-- björk: Jag har förvisso visserligen dator
21:22-- björk: Helvete jag försökte chatta med zoegas men fönstret visade sig längst ned till vänster (Android)
21:19-- zoegas: Du är den största infriltatören björk
21:12-- björk: Är man Infantill om enstaka personer infiltrerar viska :old
20:29-- idefix: tack
20:28-- zoegas: Ha det gott
20:28-- idefix: nä fan, detta håller inte. jag måste sova. sömntåget är här. vi hörs någon annan dag! :sova
20:27-- zoegas: Han va lite som psykoos
20:27-- zoegas: Svenska kyrkan du. Han var helt frälst
20:26-- idefix: präst i svenska kyrkan? eller vad han frikyrklig?
20:25-- zoegas: Jag så en präst på TV som sade att Jesus kungarike fans inom, efter meditation
20:25-- idefix: inte trans
20:25-- idefix: eller det kanske var eufori jag upplevde?
20:24-- idefix: nja, inte mindfulness kanske, snarare lycka. ren och skär.
20:23-- zoegas: Mindfullness level 4?
20:22-- idefix: har du lyckats komma in i trans utan droger någon gång? det har jag. fett som fan.
20:21-- zoegas: Man lever bara en gång

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Första läkemedlet mot tardiv dyskinesi godkänt i USA

Skapad: 25 mars 2017

Ingressa

Ingrezza nu godkänt i USA och kan finnas på vissa apotek där nästa vecka redan.  

Läs mer hos Neurocrine.

Läs mer vad FDA skriver.

Artikel i Läkemedelsvärlden.

En slutprövning av valbenazin (Ingrezza), som är en selektiv vesikulär monoamintransport 2 hämmare har visats signifikant förbättra tardiv dyskinesi vid schizofreni, schizoaffektiv eller humörstörningar.

Valbenazin gavs en gång dagligen och 85 % hade också antipsykotika samtidigt. Många hade dessutom andra mediciner också.

De mest vanliga biverkningarna var trötthet, akatisi och muntorrhet.

Symptomen på sjukdomen förvärrades inte av valbenazin.

Preparatet kan bli godkänd i USA i år för det har fått prioritet och besked kan komma nästa månad. Längre studier planeras för att se hur effekten blir på längre sikt.

Läs mer hos Helio.

Läs originalartikeln i Amer J Psych

 


Viska - om schizofreni

Terapirekommendationer - Psykos

Rekommendationer - läkemedelsbehandling vid psykoser ur Läkemedelsboken. Läkemedelsboken utges av apoteken och riktar sig främst till distriktsläkare.

Från Läkemedelsboken 2001/2002 sid 816 av Professor Leif Lindström, Centrallasarettet, Västerås.

Akut behandling

Avvakta om möjligt med neuroleptika några dygn observera och ställ en arbetsdiagnos. Ge bensodiazepiner vid ångest- och sömnstörningar.

Neuroleptikabehandling inleds helst på kvällen med Risperdal 1-2 mg eller Haldol 1-2 mg (av slutdos 4-6 mg).

Vid uttalad psykomotorisk oro ges tillägg av Hibernal tabletter 50-100 mg eller som injektion, eventuellt också Haldol, som injektion.

Depåneuroleptika ges i akutskedet endast i undantagsfall och där patienten är känd att tolerera dessa läkemedel.

Monoterapi bör eftersträvas. Det är viktigt att ställa in dosen individuellt utifrån antipsykotisk effekt och biverkningar. Dosen av neuroleptika skall hela tiden omprövas och anpassas efter sjukdomsförloppet.

Vid tardiv dyskinesi vid behandling med klassiska neuroleptika bör växling till Leponex övervägas.

Vid ångest bör i förstahand neuroleptika kombineras med bensodiazepiner.

Vid postpsykotisk depression kan ett SSRI-preparat (t.ex. Cipramil) adderas.

Depotneuroleptika är en lämplig behandlingsform när det föreligger problem hos patienten att ta sin medicin. förutsättningen är att dosen anpassas med stor noggrannhet.

Val av neuroleptika och vanlig underhållsdos:

Förstahandsmedel:

Risperdal 2-4 mg/dygn

Haldol 2-4 mg/dygn

Trilafon 4-8 mg/dygn

Andrahandsmedel:

Hibernal 200-400 mg/dygn,

Zyprexa 5-10 mg/dygn (ges vid hög känslighet för extrapyramidala biverkningar)

Leponex 200-400 mg/dygn (för de som inte får effekt av andra neuroleptika)

Åtgärder vid extrapyramidala biverkningar

I första hand sänks dosen.

Ordinera något antikolinergikum.

Vid akatisi kan betablockerare av typen Inderal prövas.

Ställ patienten på något av de nyare preparaten (Risperdal,Zyprexa).

Läkemedelsbestämning

Bör utföras vid misstanke om att patienten inte tar sin medicin, utebliven effekt och förekomst av biverkningar i låg dos.

Kommentar:

Läkemedelsboken utges av Apoteket AB och ges till alla läkare. Varje kapitel skrivs av en eller flera framstående specialister i landet. Tyvärr börjar detta koncept bli föråldrat och boken borde istället ges en evidensbaserad prägel och författas av flera olika specialister därför. Tanken är inte längre att vården skall bedriva hierarkisk Följa John utan Följa SBU dvs evidensbaserade rapporter från SBU, Cochrane etc. Rekommendationen av Haldol ovan är ju inte korrekt idag, men kapitlet skrevs innan Cochranes rapport om Haldol kom i juni. Kapitlet Psykoser finns på sid 808-817. Boken brukar finnas på bibliotek och apotek.

0
0
0
s2smodern