Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
21:20-- Admin1: Har du laddat upp med passionsfruktsläsk?
21:08-- idefix: :hej
20:21-- Utomjordingen: O.O
20:21-- Utomjordingen: 3. Amiens -Monaco 1-0 1 Fan - alltid är det nåt!
20:13-- björk: Jag nasade 3 sexpack med 3.5 0.5L falcon
19:59-- Utomjordingen: 4. Lille -St.Etien. 3-1 1 Full tid!
19:57-- Utomjordingen: Aktuell utdelning 7400 kronor = 148 st. just nu!
19:56-- Utomjordingen: 7. Burton -Sheff.U 0-1
19:52-- Utomjordingen: Löpande prognos kl. 20:46

8 rätt: 14.041 kr
19:51-- Utomjordingen: 2. Charleroi-Mechelen 1-0 1 :hurra
19:38-- Utomjordingen: Löpande prognos kl. 20:35

8 rätt: 23.302 kr
19:38-- Utomjordingen: :hurra
19:38-- Utomjordingen: 1. Stuttgart-Dortmund 1-0 1
19:37-- Utomjordingen: 4. Lille -St.Etien. 2-1
19:37-- Geta: Inte ett enda polisingripande på EU-toppmötet som nu är avslutat. «länk»
19:34-- Utomjordingen: Jag vill ingen illa!
19:33-- Utomjordingen: Du ser mig som hot - men sluta med det, jag är inget hot för Dig.
19:32-- Utomjordingen: Jag kan ta fram tråden men det orkar jag inte just nu - kan ta och kopiera vad du har skrivit.
19:32-- Utomjordingen: Det finns en tråd där du skrev att vara diplomatiskt - det har du glömt bort!
19:31-- Nissegossen: Lägg fan inte ett påstående eller meningar i min mun som jag aldrig sagt eller, skrivit eller på annat sätt, som du tolkar har kommit från mig. O.O :old
19:21-- Utomjordingen: Du sa nåt om att vara diplomatiskt! Det har jag alltid varit i mitt liv. Vad fick jag för det? Jo, ett helvete i mitt liv!
19:19-- Utomjordingen: En och annan spelar, en och annan strider, en och annan leker och en och annan skämtar!
19:18-- Utomjordingen: Det handlar om spel, strid, lek och skämt här i livet - så enkelt är det!
19:17-- Utomjordingen: Är det sjukligt att vända på perspetiv eller vaddå?
19:16-- Utomjordingen: Hur mår Ni? En sådan fråga har aldrig existerat!
19:16-- Nissegossen: Sjukligt
19:16-- Nissegossen: För dumt att svara på ;´:gnatt
19:12-- Utomjordingen: Löpande prognos kl. 19:46

8 rätt: 8.556 kr
19:09-- Utomjordingen: För mig har det varit en strid, men idag börjar det bli mer som skämt. Ja, jag har slutat att spela ett spel - det kunde Ni inte tro, eller? Vad för spel har jag slutat? Jo, att spela helt enkelt på andra. Tycker att människor har underskattat mig nåt otroligt för att de vet att jag är psykisk sjuk. Nu sitter de där själva och håller på att bli psykisk sjuk... .
19:05-- Utomjordingen: Kan jag se hur du ser på mig? Kan vi se på varandra och bara skratta åt allting?
19:03-- Utomjordingen: Kan du se hur jag ser på Dig?
19:02-- Utomjordingen: Har du vänt perspektivet någon gång hur andra ser på Dig? Jag ser Dig på ett sätt!
19:01-- Utomjordingen: Nissegossen skrev: 19:27-- Utomjordingen: Jaså, du tror inte jag vinner? Vem fan har inbillat dig att det var riktat mot dig.". Jo för jag har en subjektiv verklighet!
19:00-- Utomjordingen: 4. Lille -St.Etien. 1-1 X gör ingenting för jag har en helgardering på den matchen.
18:58-- Nissegossen: 19:27-- Utomjordingen: Jaså, du tror inte jag vinner? Vem fan har inbillat dig att det var riktat mot dig
18:56-- Nissegossen: Helikopter ovanför, länge sedan sist, när de flyger häröver är det antagligen så, att de har trafikskadade med sig. Det är tydligen så att vi här har varit förskonade med allvarligt skadade en tid.

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Första läkemedlet mot tardiv dyskinesi godkänt i USA

Skapad: 25 mars 2017

Ingressa

Ingrezza nu godkänt i USA och kan finnas på vissa apotek där nästa vecka redan.  

Läs mer hos Neurocrine.

Läs mer vad FDA skriver.

Artikel i Läkemedelsvärlden.

En slutprövning av valbenazin (Ingrezza), som är en selektiv vesikulär monoamintransport 2 hämmare har visats signifikant förbättra tardiv dyskinesi vid schizofreni, schizoaffektiv eller humörstörningar.

Valbenazin gavs en gång dagligen och 85 % hade också antipsykotika samtidigt. Många hade dessutom andra mediciner också.

De mest vanliga biverkningarna var trötthet, akatisi och muntorrhet.

Symptomen på sjukdomen förvärrades inte av valbenazin.

Preparatet kan bli godkänd i USA i år för det har fått prioritet och besked kan komma nästa månad. Längre studier planeras för att se hur effekten blir på längre sikt.

Läs mer hos Helio.

Läs originalartikeln i Amer J Psych

 


Viska - om schizofreni

Terapirekommendationer - Psykos

Rekommendationer - läkemedelsbehandling vid psykoser ur Läkemedelsboken. Läkemedelsboken utges av apoteken och riktar sig främst till distriktsläkare.

Från Läkemedelsboken 2001/2002 sid 816 av Professor Leif Lindström, Centrallasarettet, Västerås.

Akut behandling

Avvakta om möjligt med neuroleptika några dygn observera och ställ en arbetsdiagnos. Ge bensodiazepiner vid ångest- och sömnstörningar.

Neuroleptikabehandling inleds helst på kvällen med Risperdal 1-2 mg eller Haldol 1-2 mg (av slutdos 4-6 mg).

Vid uttalad psykomotorisk oro ges tillägg av Hibernal tabletter 50-100 mg eller som injektion, eventuellt också Haldol, som injektion.

Depåneuroleptika ges i akutskedet endast i undantagsfall och där patienten är känd att tolerera dessa läkemedel.

Monoterapi bör eftersträvas. Det är viktigt att ställa in dosen individuellt utifrån antipsykotisk effekt och biverkningar. Dosen av neuroleptika skall hela tiden omprövas och anpassas efter sjukdomsförloppet.

Vid tardiv dyskinesi vid behandling med klassiska neuroleptika bör växling till Leponex övervägas.

Vid ångest bör i förstahand neuroleptika kombineras med bensodiazepiner.

Vid postpsykotisk depression kan ett SSRI-preparat (t.ex. Cipramil) adderas.

Depotneuroleptika är en lämplig behandlingsform när det föreligger problem hos patienten att ta sin medicin. förutsättningen är att dosen anpassas med stor noggrannhet.

Val av neuroleptika och vanlig underhållsdos:

Förstahandsmedel:

Risperdal 2-4 mg/dygn

Haldol 2-4 mg/dygn

Trilafon 4-8 mg/dygn

Andrahandsmedel:

Hibernal 200-400 mg/dygn,

Zyprexa 5-10 mg/dygn (ges vid hög känslighet för extrapyramidala biverkningar)

Leponex 200-400 mg/dygn (för de som inte får effekt av andra neuroleptika)

Åtgärder vid extrapyramidala biverkningar

I första hand sänks dosen.

Ordinera något antikolinergikum.

Vid akatisi kan betablockerare av typen Inderal prövas.

Ställ patienten på något av de nyare preparaten (Risperdal,Zyprexa).

Läkemedelsbestämning

Bör utföras vid misstanke om att patienten inte tar sin medicin, utebliven effekt och förekomst av biverkningar i låg dos.

Kommentar:

Läkemedelsboken utges av Apoteket AB och ges till alla läkare. Varje kapitel skrivs av en eller flera framstående specialister i landet. Tyvärr börjar detta koncept bli föråldrat och boken borde istället ges en evidensbaserad prägel och författas av flera olika specialister därför. Tanken är inte längre att vården skall bedriva hierarkisk Följa John utan Följa SBU dvs evidensbaserade rapporter från SBU, Cochrane etc. Rekommendationen av Haldol ovan är ju inte korrekt idag, men kapitlet skrevs innan Cochranes rapport om Haldol kom i juni. Kapitlet Psykoser finns på sid 808-817. Boken brukar finnas på bibliotek och apotek.

0
0
0
s2sdefault