Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
18:09-- Nissegossen: Det är dags för min sorti ;´:gnatt
17:13-- Recard2016: ja har 2 öl för i morgon, 5 till på lördag
17:09-- Nissegossen: «länk»
17:07-- Nissegossen: Inte whisky, men väl Havanna Club en liter kom upp, jag hade isigt groggvirke Coca Cola vilket jag i nuläget dricker
17:00-- Utomjordingen: Vann bara 115 kronor! Hade jag bara fått Kung Keno också så hade jag i alla fall vunnit runt 1000 kronor.
16:58-- Utomjordingen: Om 1 minut får jag väl veta vad jag vann!
16:53-- Utomjordingen: O.O Fan!
16:53-- Utomjordingen: Och Kung Keno blir 17?
16:53-- Utomjordingen: 6 rätt!
16:52-- Utomjordingen: 5 rätt!
16:52-- Utomjordingen: 4 rätt!
16:51-- Utomjordingen: 3 rätt!
16:51-- Utomjordingen: 2 rätt!
16:51-- Utomjordingen: 1 rätt!
16:46-- Utomjordingen: Äntligen snart Keno!
16:06-- Recard2016: träffade mitt ex igår igen på promenaden me Skiba
14:36-- Geta: Tycker att är bra att inte regeringen avgick eller att det blev omval. Det är så nära till nästa val.
13:44-- Recard2016: :tum
13:37-- Utomjordingen: Fredagen den 11 augusti startar äntligen Premier League igen
13:11-- Recard2016: usch då
13:10-- Erasee: Oh ,,aj:ryggskott...:S
12:54-- Nissegossen: :tum
12:15-- Recard2016: jävlar blir alltid svag efter spenatsoppan till lunch, brukar bli det när ja inte käkar lunch, fattar inte varför ja blir de när ja gör de
10:44-- Geta: Vad Jimmie Åkesson låter likt hon som imiterar honom i Kvarteret Skatan.
10:29-- Johannes: Nu ligger bollen hos Alliansen+SD.
10:16-- Geta: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström avgår på grund av ohälsa.
9:18-- Geta: Regeringsombildning blev det.
6:55-- Nissegossen: På förmiddagen.
6:54-- Nissegossen: Skall vara på PVÖ, Psykosvård Öster idag för injektion.
6:10-- Nissegossen: :old
3:25-- Geta: God morgon! :hej
3:22-- wasp: God morgon!! :old
19:28-- Inwatto: Vann 92 kr på Lotto! Kaffe, kaffe, kaffe...
19:04-- Geta: Vad folk dör just nu. Har fått reda på flera bekanta som dött. Inte unga men i alla fall.
18:03-- Recard2016: hittade 2 på samma gata/område
18:03-- Recard2016: ska va i stan iallafall, gärna samma område

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Enkät för närstående till psykossjukdom

Skapad: 20 april 2017

Psykosregistret har en enkät för närstående till psykossjukdom hur de upplever vården.

Viktigt att svara på enkäten, så psykiatrin får veta vad som kan behöva förändras eller tillföras.

Som anhörig kan du svara på webbenkäten här.

En banner till enkäten finns också på första sidan och syns ovan. 

Du som har psykossjukdom kan be dina närstående att svara på enkäten. Det är bara att kryssa för 13 frågor och sedan kanske skriva något i en ruta.


Viska - om schizofreni

Terapirekommendationer - Psykos

Rekommendationer - läkemedelsbehandling vid psykoser ur Läkemedelsboken. Läkemedelsboken utges av apoteken och riktar sig främst till distriktsläkare.

Från Läkemedelsboken 2001/2002 sid 816 av Professor Leif Lindström, Centrallasarettet, Västerås.

Akut behandling

Avvakta om möjligt med neuroleptika några dygn observera och ställ en arbetsdiagnos. Ge bensodiazepiner vid ångest- och sömnstörningar.

Neuroleptikabehandling inleds helst på kvällen med Risperdal 1-2 mg eller Haldol 1-2 mg (av slutdos 4-6 mg).

Vid uttalad psykomotorisk oro ges tillägg av Hibernal tabletter 50-100 mg eller som injektion, eventuellt också Haldol, som injektion.

Depåneuroleptika ges i akutskedet endast i undantagsfall och där patienten är känd att tolerera dessa läkemedel.

Monoterapi bör eftersträvas. Det är viktigt att ställa in dosen individuellt utifrån antipsykotisk effekt och biverkningar. Dosen av neuroleptika skall hela tiden omprövas och anpassas efter sjukdomsförloppet.

Vid tardiv dyskinesi vid behandling med klassiska neuroleptika bör växling till Leponex övervägas.

Vid ångest bör i förstahand neuroleptika kombineras med bensodiazepiner.

Vid postpsykotisk depression kan ett SSRI-preparat (t.ex. Cipramil) adderas.

Depotneuroleptika är en lämplig behandlingsform när det föreligger problem hos patienten att ta sin medicin. förutsättningen är att dosen anpassas med stor noggrannhet.

Val av neuroleptika och vanlig underhållsdos:

Förstahandsmedel:

Risperdal 2-4 mg/dygn

Haldol 2-4 mg/dygn

Trilafon 4-8 mg/dygn

Andrahandsmedel:

Hibernal 200-400 mg/dygn,

Zyprexa 5-10 mg/dygn (ges vid hög känslighet för extrapyramidala biverkningar)

Leponex 200-400 mg/dygn (för de som inte får effekt av andra neuroleptika)

Åtgärder vid extrapyramidala biverkningar

I första hand sänks dosen.

Ordinera något antikolinergikum.

Vid akatisi kan betablockerare av typen Inderal prövas.

Ställ patienten på något av de nyare preparaten (Risperdal,Zyprexa).

Läkemedelsbestämning

Bör utföras vid misstanke om att patienten inte tar sin medicin, utebliven effekt och förekomst av biverkningar i låg dos.

Kommentar:

Läkemedelsboken utges av Apoteket AB och ges till alla läkare. Varje kapitel skrivs av en eller flera framstående specialister i landet. Tyvärr börjar detta koncept bli föråldrat och boken borde istället ges en evidensbaserad prägel och författas av flera olika specialister därför. Tanken är inte längre att vården skall bedriva hierarkisk Följa John utan Följa SBU dvs evidensbaserade rapporter från SBU, Cochrane etc. Rekommendationen av Haldol ovan är ju inte korrekt idag, men kapitlet skrevs innan Cochranes rapport om Haldol kom i juni. Kapitlet Psykoser finns på sid 808-817. Boken brukar finnas på bibliotek och apotek.

0
0
0
s2smodern

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera