Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

 

 

Senaste forumpostningar

 

Obs! Gäster (icke-medlemmar) kan posta i Allmän diskussion  och Gästforum.

 

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
7:36-- zoegas: Att vara vältränad hjälper inte alltid «länk»
7:14-- zoegas: Nyhetsbrev idag :hurra
6:54-- zoegas: Morrn morrn!
4:11-- Nissegossen: Gör ett försök till för att få sova. nödvändigt.
3:45-- Nissegossen: För djäkla tidigt, har varit vaken en timme redan, har försökt somna om, men det är ogörligt.
3:42-- Nissegossen: :blush Tack Geta. Bara det att den helikopter som går rätt över där jag bor är ingen polishelikopter, det är en ambulanshelikopter i allmänhet och den går lågt över här bara för att det är en del utav inflygningen för att landa på Östra. Sedan att det är fler helikoptrar som flyger, det har jag undrat över, men de stör inte på samma sätt.
3:38-- Nissegossen: :hej
21:58-- idefix: :hej
21:48-- Geta: Förklaring för Nissegossen..... «länk»
20:45-- Amandara: grattis
20:42-- zoegas: ;´:gnatt
20:42-- zoegas: skitfin lägenhet
20:22-- Amandara: med hiss
20:22-- Amandara: jag bor på 8e våningen
20:22-- Amandara: känns det kul att flytta?
20:22-- Geta: Min förra lägenhet var på 4:e våningen utan hiss. Bra motion.
20:21-- Amandara: ja det är ju verkligen tungt
20:21-- zoegas: tungt
20:21-- zoegas: mycket böcker
20:21-- zoegas: nä.. inte så speciellt
20:21-- Amandara: har du mycket grejjer?
20:20-- Amandara: aj då
20:20-- zoegas: 4:de våningen utan hiss
20:20-- Amandara: ja de e mycke pengar....
20:20-- zoegas: typ 3000 för att slippa springa i trappor, lätt värt
20:20-- Amandara: skönt det är jobbigt att flytta
20:19-- zoegas: flyttfirma.
20:19-- Amandara: har du flytthjälp eller flyttfirma?
20:19-- zoegas: 1/3
20:18-- Amandara: när flyttar du?
20:17-- Amandara: det är så jäkla jobbigt
20:17-- Amandara: inte jag heller precis
20:17-- zoegas: det ska vara enkelt
20:17-- zoegas: jag gillar inte drama
20:17-- Amandara: jaså
20:16-- zoegas: drama på alla ställen jag befinner mig både på nätet och på andra platser

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Viktig nyhet 2015

Är oro huvudorsaken till paranoia?

Skapad:06 mars 2015

paranoia

En av fyra har regelbundet misstänksamhet och nästan alla har haft paranoia någon gång i livet.

I psykiatrin ses vanföreställningar med förföljelseidéer och allvarlig paranoia ofta med ångest, depression och självmordstankar.

Orsaken till detta är genetiska faktorer samt livshändelser, som mobbing, trauma eller storstadsstress.

Andra faktorer kan göra att paranoian fortsätter som sömnlöshet, negativa tankar om sig själv och förhastade slutsatser.

En strategi på senare år har varit att genom att försöka minska dessa faktorer kan paranoian minska. Genom att ge KBT mot oro i 8 veckor, vilket gav moderat effekt både mot oro och paranoia.

Effekten var ungefär lika stark som antipsykotika. Två tredjedelarna av effekten mot paranoia orsakades av minskad oro, så oro kan vara orsaken till paranoia.

Genom att försöka behandla sömnproblem och felaktiga slutsatser så hoppas man på starkare effekt.

Läs mer hos The Guardian.

Läs i Läkartidningen.

9 kommentarer

Viska - om schizofreni

Terapirekommendationer - Psykos

Rekommendationer - läkemedelsbehandling vid psykoser ur Läkemedelsboken. Läkemedelsboken utges av apoteken och riktar sig främst till distriktsläkare.

Från Läkemedelsboken 2001/2002 sid 816 av Professor Leif Lindström, Centrallasarettet, Västerås.

Akut behandling

Avvakta om möjligt med neuroleptika några dygn observera och ställ en arbetsdiagnos. Ge bensodiazepiner vid ångest- och sömnstörningar.

Neuroleptikabehandling inleds helst på kvällen med Risperdal 1-2 mg eller Haldol 1-2 mg (av slutdos 4-6 mg).

Vid uttalad psykomotorisk oro ges tillägg av Hibernal tabletter 50-100 mg eller som injektion, eventuellt också Haldol, som injektion.

Depåneuroleptika ges i akutskedet endast i undantagsfall och där patienten är känd att tolerera dessa läkemedel.

Monoterapi bör eftersträvas. Det är viktigt att ställa in dosen individuellt utifrån antipsykotisk effekt och biverkningar. Dosen av neuroleptika skall hela tiden omprövas och anpassas efter sjukdomsförloppet.

Vid tardiv dyskinesi vid behandling med klassiska neuroleptika bör växling till Leponex övervägas.

Vid ångest bör i förstahand neuroleptika kombineras med bensodiazepiner.

Vid postpsykotisk depression kan ett SSRI-preparat (t.ex. Cipramil) adderas.

Depotneuroleptika är en lämplig behandlingsform när det föreligger problem hos patienten att ta sin medicin. förutsättningen är att dosen anpassas med stor noggrannhet.

Val av neuroleptika och vanlig underhållsdos:

Förstahandsmedel:

Risperdal 2-4 mg/dygn

Haldol 2-4 mg/dygn

Trilafon 4-8 mg/dygn

Andrahandsmedel:

Hibernal 200-400 mg/dygn,

Zyprexa 5-10 mg/dygn (ges vid hög känslighet för extrapyramidala biverkningar)

Leponex 200-400 mg/dygn (för de som inte får effekt av andra neuroleptika)

Åtgärder vid extrapyramidala biverkningar

I första hand sänks dosen.

Ordinera något antikolinergikum.

Vid akatisi kan betablockerare av typen Inderal prövas.

Ställ patienten på något av de nyare preparaten (Risperdal,Zyprexa).

Läkemedelsbestämning

Bör utföras vid misstanke om att patienten inte tar sin medicin, utebliven effekt och förekomst av biverkningar i låg dos.

Kommentar:

Läkemedelsboken utges av Apoteket AB och ges till alla läkare. Varje kapitel skrivs av en eller flera framstående specialister i landet. Tyvärr börjar detta koncept bli föråldrat och boken borde istället ges en evidensbaserad prägel och författas av flera olika specialister därför. Tanken är inte längre att vården skall bedriva hierarkisk Följa John utan Följa SBU dvs evidensbaserade rapporter från SBU, Cochrane etc. Rekommendationen av Haldol ovan är ju inte korrekt idag, men kapitlet skrevs innan Cochranes rapport om Haldol kom i juni. Kapitlet Psykoser finns på sid 808-817. Boken brukar finnas på bibliotek och apotek.

0
0
0
s2sdefault