Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

 

 

Senaste forumpostningar

Skriklåda

Slå av/på Ljud Smileys Tidigare FAQ Kide Chat
19:09-- Nissegossen: ;´:gnatt
19:07-- Nissegossen: Kungälv sträcker jag mig till, har gjort det för någon annan, men finns det inga infödingar, ja, då 08or som kan besöka, verkar vara snålt med det.
19:05-- Nissegossen: 19:51-- Drummer: Undra hur det är med krokus? Hade jag bott i Stockholm eller gödslat med pengar, vilket jag inte har, inte ens till biljetten till resan hade jag redan varit där.
19:00-- Nissegossen: Motto: störst av allt är kärleken! lever för viska! Love is sweet and humble as an Humble Bee, instead of an Humvee! Före dessa absolut «länk»
18:56-- Nissegossen: 24-10 17:35:59 Amandara Bevara getingarna! Nja, Men kanske de här «länk» Helst
17:51-- Drummer: Undra hur det är med krokus?
17:32-- Recard2016: skulle tro det ja
17:31-- Geta: ispegelland vilar nog nu sedan hon blev ledig från djurskötarsysslorna.
17:19-- Recard2016: var e ispegelland, har hon gått in i sin kokong nu?
16:57-- Nissegossen: Tyst i telefon hela dan, sedan ringer en och jag fick tjata bort en stund, lägger på, går på toa och fem minuter senare ringer en till. kommer de i stim?
16:54-- Utomjordingen: Nä!
16:54-- Utomjordingen: Och Kung Keno blir?
16:53-- Utomjordingen: 1 rätt!
16:49-- Utomjordingen: Keno strax!
16:36-- Recard2016: orkar inte ens stiga upp oftast, kanske för att ja sällan e borta mer än nån timme
16:35-- Recard2016: min kompis sa att hundar alltid behandlar en som om man va 1 miljon dollar varje gång man kommer hem, inte Skiba, han bara ligger o sover
15:35-- Amandara: Bevara getingarna!
15:24-- Nissegossen: Jag får sluta äta spenat! Satt på toa och tryckte och jag undrade vad är det här? Ankarkätting eller vad är det. Jäkligt jobbigt.
15:22-- Nissegossen: :hej
10:10-- Nissegossen: «länk»
9:35-- Nissegossen: Amandara, nej, det heter vesping på skånska...
7:23-- Amandara: Wasp - geting
6:29-- Johannes: W.A.S.P = We Are Satans People :hej
4:11-- Jocke: God morgon wasp!
4:02-- wasp: Godmorgon!! :)
3:41-- Nissegossen: :hej
3:41-- Nissegossen: :heart
19:57-- Nissegossen: ;´:gnatt
19:38-- Issa_Jesus: brb diska^^
19:37-- Issa_Jesus: Hej Hur har ni det
15:51-- Recard2016: ok funkade, tack
15:43-- Nissegossen: På forum alltså
15:43-- Nissegossen: Recard, det kan gå om du går till ett nytt ämnesinlägg på en tråd en av de ämnen som är där och då möts du av en ruta logga in, bara klicka, du behöver inte skriva men du blir inloggad.
14:42-- Admin1: Logga in i forumet också. Ibland måste man göra så.
14:39-- Recard2016: varför kan ja skriva här men inte i forumet, står att jag inte e inloggad när ja försöker skriva i forumet, men här e jag inloggad
12:53-- björk: AVG är lite fula i kanten med sin förkortning dock men praktiskt på ett sätt att ha allt i en ZEN alltså 4 program i en window.... Det är jag som är lite cyber nerd

Powered by Kide Shoutbox


Endast registrerade användare kan skicka meddelande, registrera or logga in

Återkommande stressande skräck (PTSD)

 

Uppdaterad: 10 oktober 2016

PTSD 

 

PTSD är en ångestsjukdom, som kan uppstå efter skräckfyllda händelser, där ens eget eller närståendes liv varit hotat. Psykoser (särskilt första psykosen), tvångsvård, bältning och tvångsmedicinering kan vara skräckfyllda upplevelser och ge PTSD. Vid första psykosen är 66 % av PTSD:n orsakad av psykosen. 70-98 % av de med schizofreni har upplevt minst ett trauma i sitt liv, vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Sjukdomen ökar risken för att drabbas av trauman liksom sämre socialmiljö och missbruk. Fem år efter traumat ökar risken att få schizofreni 8 gånger.

 

Symptomen är att den skräckfyllda händelsen ständigt återupplevs, vilket gör det svårt att slappna av, koncentrera sig och plötsliga ljud kan göra att man hoppar till. Om personen vid traumat upplevde sig kunna dö, så finns samma känsla av att dö vid återupplevandet. De kan känna sig konstant hotade och skadade. De kan också klandra sig själv för vad som hände. Personer eller saker, som påminner om skräcken undviks. Mardrömmar, där traumat återupplevs är vanliga, liksom störd sömn. Symptomen för PTSD kan överlappa med psykos, depression och bipolär, speciellt direkt efter traumat.

 

En undergrupp av PTSD finns med dissociativa symptom, som depersonalisation och derealisation.

 

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt. PTSD ger bl.a mer symptom, inläggningar, missbruk och självmordsförsök. Symptomen förvärras genom ökad isolering, stress och överdriven vaksamhet. PTSD symptom kan förväxlas med hallucinationer och negativa symptom. Vid PTSD utan psykossjukdom kan också psykossymptom förekomma, vilket kan förväxlas med schizofreni.

 

 

 

Tvångstankar och tvångshandlingar

 

Uppdaterad: 9 oktober 2016

OCD vid schizofreni

Tvångssyndrom (OCD) och tvångssymptom är vanligare vid schizofreni än normalt och räknades förr som en ångestsjukdom, men inte enligt nya DSM 5, där det är en separat grupp. Mellan 8 - 26 % av de med schizofreni har tvångssyndrom och ännu fler har symptom. Symptomen kan hos c:a 50 % även finnas före den första psykosen.

 

De med tvångssyndrom tillhör en särskild typ av schizofreni (schizoobsessiv) med större problem och större nedsättning av funktionsförmågan. För dem startar schizofrenin tidigare och förutom OCD kan finnas tics och inbillade fel i utseendet. Den skiljer sig från vanlig OCD, som är fast i en tanke, medan vid schizofreni skiftar tankar och uppmärksamhet ständigt. Det kan vara svårt att skilja ett tvång från en vanföreställning, vilket kan göra diagnostiken av OCD vid schizofreni svår.

 

De med OCD har 7 gånger förhöjd risk att få schizofreni och det kan vara en undergrupp med OCD, som får schizofreni. Både schizofreni och OCD anses orsakas av rubbningar i dopamin och serotonin.

 

Symptomen kan vara påträngande återkommande tankar och känslor, som är svåra att få bort. För att minska dessa kan tvångshandlingar utföras. Det kan vara att tvätta sig ofta, att ordna och samla eller kontrollera. Upprepade rörelser, som gungande rörelser, gnugga händerna och sätta sig och sedan stiga upp kan förekomma. Men upprepade rörelser kan finnas vid schizofreni även utan OCD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viska - om schizofreni

Terapirekommendationer - Psykos

Rekommendationer - läkemedelsbehandling vid psykoser ur Läkemedelsboken. Läkemedelsboken utges av apoteken och riktar sig främst till distriktsläkare.

Från Läkemedelsboken 2001/2002 sid 816 av Professor Leif Lindström, Centrallasarettet, Västerås.

Akut behandling

Avvakta om möjligt med neuroleptika några dygn observera och ställ en arbetsdiagnos. Ge bensodiazepiner vid ångest- och sömnstörningar.

Neuroleptikabehandling inleds helst på kvällen med Risperdal 1-2 mg eller Haldol 1-2 mg (av slutdos 4-6 mg).

Vid uttalad psykomotorisk oro ges tillägg av Hibernal tabletter 50-100 mg eller som injektion, eventuellt också Haldol, som injektion.

Depåneuroleptika ges i akutskedet endast i undantagsfall och där patienten är känd att tolerera dessa läkemedel.

Monoterapi bör eftersträvas. Det är viktigt att ställa in dosen individuellt utifrån antipsykotisk effekt och biverkningar. Dosen av neuroleptika skall hela tiden omprövas och anpassas efter sjukdomsförloppet.

Vid tardiv dyskinesi vid behandling med klassiska neuroleptika bör växling till Leponex övervägas.

Vid ångest bör i förstahand neuroleptika kombineras med bensodiazepiner.

Vid postpsykotisk depression kan ett SSRI-preparat (t.ex. Cipramil) adderas.

Depotneuroleptika är en lämplig behandlingsform när det föreligger problem hos patienten att ta sin medicin. förutsättningen är att dosen anpassas med stor noggrannhet.

Val av neuroleptika och vanlig underhållsdos:

Förstahandsmedel:

Risperdal 2-4 mg/dygn

Haldol 2-4 mg/dygn

Trilafon 4-8 mg/dygn

Andrahandsmedel:

Hibernal 200-400 mg/dygn,

Zyprexa 5-10 mg/dygn (ges vid hög känslighet för extrapyramidala biverkningar)

Leponex 200-400 mg/dygn (för de som inte får effekt av andra neuroleptika)

Åtgärder vid extrapyramidala biverkningar

I första hand sänks dosen.

Ordinera något antikolinergikum.

Vid akatisi kan betablockerare av typen Inderal prövas.

Ställ patienten på något av de nyare preparaten (Risperdal,Zyprexa).

Läkemedelsbestämning

Bör utföras vid misstanke om att patienten inte tar sin medicin, utebliven effekt och förekomst av biverkningar i låg dos.

Kommentar:

Läkemedelsboken utges av Apoteket AB och ges till alla läkare. Varje kapitel skrivs av en eller flera framstående specialister i landet. Tyvärr börjar detta koncept bli föråldrat och boken borde istället ges en evidensbaserad prägel och författas av flera olika specialister därför. Tanken är inte längre att vården skall bedriva hierarkisk Följa John utan Följa SBU dvs evidensbaserade rapporter från SBU, Cochrane etc. Rekommendationen av Haldol ovan är ju inte korrekt idag, men kapitlet skrevs innan Cochranes rapport om Haldol kom i juni. Kapitlet Psykoser finns på sid 808-817. Boken brukar finnas på bibliotek och apotek.

0
0
0
s2smodern

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera